بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏قیام به قسط‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏قیام به قسط‏

نبوت

‏‏قیام به قسط‏

‏قیام به قسط‏

‏تمام انبیا از صدر بشر و بشریت، از آن وقتى که آدم- علیه السلام- آمده تا خاتم انبیا- صلى الله علیه و آله و سلم- تمام انبیا براى این بوده است که جامعه را اصلاح کنند؛ فرد را فداى جامعه مى کردند.‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 62


‏ ‏

‏ما فردى بالاتر از خود انبیا نداریم. ما فردى بالاتر از ائمه نداریم- علیهم السلام- این فردها خودشان را فدا مى کردند براى جامعه. خداى تبارک و تعالى مى فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات به آنها دادیم، آیات به آنها دادیم، میزان برایشان دادیم و فرستادیم ‏‏ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛‏‎[1]‎‏ غایت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعى در بین مردم باشد، ظلمها از بین برود، ستمگریها از بین برود، ضعفا به آنها رسیدگى بشود، قیام به قسط بشود. دنبالش هم مى فرماید:‏‏ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ‏‏. تناسبِ این چیست؟ تناسب این است که با حدید باید اینها انجام بگیرد؛ با بینات، با میزان و با حدید.‏‏ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ‏‏؛ یعنى، اگر شخصى یا گروهى بخواهند یک جامعه را تباه کنند، یک حکومتى را که حکومت عدل است، تباه کنند، با بینات با آنها باید صحبت کرد. نشنیدند، با موازین، موازین عقلى صحبت کرد. نشنیدند با حدید.‏‏ 30‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 63

  • ( 1). حدید/ 25.