بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏مقصد نهایى معرفت الله است ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مقصد نهایى معرفت الله است ‏

نبوت

‏‏مقصد نهایى معرفت الله است ‏

‏مقصد نهایى معرفت الله است ‏

‏تمام مقاصد انبیا، برگشتش به یک کلمه است و آن «معرفةالله». تمام، مقدمه این است. اگر دعوت به عمل صالح شده است، اگر دعوت به تهذیب نفس شده است، اگر دعوت به معارف شده است، تمام برگشتش به این است که آن نقطه اصلى را که در فطرت همه انسانها هست، حجاب را ازش بردارند تا انسان برسد به او، و او معرفت حق است، مقصد عالى همین است. انبیا نمى خواستند که جنگى باشد و نمى خواستند که دعوتى باشد به غیر از این دعوت، دعوت به گرفتن کشور و دعوت به اینها، هیچ وقت در آنها نبوده است.‏‏ 27‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 59