بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
روحانیت
‏‏لزوم حضور روحانیون در صحنه ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏لزوم حضور روحانیون در صحنه ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏لزوم حضور روحانیون در صحنه ‏

‏لزوم حضور روحانیون در صحنه ‏

‏به جامعه محترم روحانیت خصوصاً مراجع معظم، وصیت مى کنم که خود را از مسائل جامعه خصوصاً مثل انتخاب رئیس جمهور و وکلاى مجلس، کنار نکشند و بى تفاوت نباشند. همه دیدید و نسل آتیه خواهد شنید که دست سیاست بازان پیرو شرق و غرب، روحانیون را که اساس مشروطیت را با زحمات و رنجها بنیان گذاشتند از صحنه خارج کردند و روحانیون نیز بازى سیاست بازان را خورده و دخالت در امور کشور و مسلمین را خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غربزدگان سپردند؛ و به سر مشروطیت و قانون اساسى و کشور و اسلام آن آوردند که جبرانش احتیاج به زمان طولانى دارد.‏‏ 233‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 343