حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدتقی جواهری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ میریان، احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدتقی جواهری

 حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدتقی جواهری‏استفاده علمی اینجانب از امام امت در اوایل قیام امام بود و اینجانب‏‎ ‎‏مقداری از بحث اصول، بحث اقل و اکثر را در قم، و بحث ولایت فقیه را در‏‎ ‎‏نجف اشرف از محضرشان استفاده کردم و بیشترین استفاده اینجانب از آیات‏‎ ‎‏بزرگوار مرحوم آقای داماد و آقای حاج شیخ مرتضی حائری است.‏

‏اما خاطره ای که از امام بزرگوار دارم: یکی اینکه در زمانی که در نجف‏‎ ‎‏بودند یکی از مراجع فعلی حوزه علمیه قم به اینجانب مطلبی را گفتند که‏‎ ‎‏خصوصی خدمت امام عرضه بدارم؛ و خصوصی خدمتشان عرضه داشتم و‏‎ ‎‏پس از نقل آن مطلب که جز ارادت و حجت چیزی نبود، ایشان با لبخندی به‏‎ ‎‏جواب اکتفا کردند. آنگاه از وضعیت فقرای قم سؤال کردند، چون سرمای‏‎ ‎‏سختی در قم شده بود؛ که عرض کردم زغال که از طرف حضرت عالی داده شد‏‎ ‎‏بسیار به مورد بود.‏

‏خاطرۀ دیگر اینکه بعد از بحث در نجف اشرف که به نماز می رفتند بعضی‏‎ ‎‏از اشکالات به نظرم می آمد و ایشان با آغوش باز جواب می گفتند؛ به طوری‏‎ ‎‏که مرا بیشتر تحریک می کرد که به کتابهای بیشتری از قدما مراجعه کنم. ‏

‏تعداد شاگردان امام چه در مسجد سلماسی و چه در مسجد اعظم بسیار‏‎ ‎‏خوب بود هم از نظر کیفیت و هم از جهت کمیت. در درس ایشان جناب آقای‏‎ ‎‏سبحانی اشکال می کردند و عده ای از فضلای بنام امروز در آن روز از ایشان‏‎ ‎‏استفاده می نمودند.‏

‏روش درس امام ـ رحمة الله علیه ـ بر این بود که در مکاسب به حرفهای‏‎ ‎‏مرحوم کمپانی توجه داشتند و آنها را ذکر می کردند و آنگاه ایرادی که به‏‎ ‎‏نظرشان می آمد، بیان می فرمودند و ورود و خروج امام ‏‏[‏‏در بحث‏‏]‏‏، بسیار‏‎ ‎‏جالب و منظم بود؛ به طوری که انسان را به وجد می آورد.‏


‏از مرحوم آیت الله العظمی آخوند ملاعلی همدانی (که در بعضی تابستانها‏‎ ‎‏که به همدان می رفتم از وجود ایشان استفاده می کردم) نقل می کنم که ایشان‏‎ ‎‏می فرمودند: امام در دورۀ متأخر از ما به بحث مرحوم حاج شیخ شرکت کردند‏‎ ‎‏و آن موقع که ما درس مرحوم حاج شیخ می رفتیم، امام کفایه می خواندند و‏‎ ‎‏می فرمودند بعد از آنکه به بحث حاج شیخ آمدند؛ روزی ‏‏[‏‏امام‏‏]‏‏ جزوه ای از‏‎ ‎‏تقریرات درس حاج شیخ را به من دادند و دیدم خوب نوشته اند. از بیان خود‏‎ ‎‏امام و از بیان مرحوم آخوند استفاده می شود که استاد اصولی و فقهی امام،‏‎ ‎‏حاج شیخ عبدالکریم بودند. البته امام در معقول از مرحوم آیت الله رفیعی که‏‎ ‎‏در تهران بودند، استفاده کرده، در عرفان از مرحوم آیت الله شاه آبادی؛ در‏‎ ‎‏اخلاق از مرحوم آیت الله حاج آقا جواد ملکی تبریزی؛ و در فقه از مرحوم‏‎ ‎‏آیت الله العظمی بروجردی استفاده کرده است.‏

‎ ‎