فصل دوم
تشویق به علم و تحصیل
خودم درس می دهم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

خودم درس می دهم

‏امام با آن شخصیت به یک بچۀ کوچک سیوطی درس می دادند. خانم به آقا‏‎ ‎‏گفتند: چه کسی را تعیین می کنید که به آقا رضا درس بدهد. آقا گفتند: تا یک نفر‏‎ ‎‏مناسب پیدا کنم، خودم این کار را می کنم.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • )) دکتر رضا ثقفی.