فصل دوم
ابعاد تربیتی
اگر به چشمش می خورد؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

اگر به چشمش می خورد؟

‏یک روز یاسر که در دورۀ ابتدایی بود از مدرسه آمد و نفس نفس زنان در اتاق امام‏‎ ‎‏را باز کرد و گفت: سلام آقا. امام گفتند: چرا نفس نفس می زنی؟ گفت: یکی از‏

‏بچه ها مرا دنبال کرد و من هم دویدم. امام گفتند: چرا؟ گفت: اذیتم کرد و من هم‏‎ ‎‏به او سنگ زدم. امام گفتند: سنگ به او خورد؟ گفت: بله، به بدنش خورد. امام‏‎ ‎‏گفتند: اگر به چشمش می خورد، جواب خدا را چه می دادی؟ چه کار می کردی؟‏‎ ‎‏یاسر مقداری فکر کرد و چیزی نگفت.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • )) معصوم زاده (پرستار).