فصل دوم
ابعاد تربیتی
غذای پیرمرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

غذای پیرمرد

‏یادم است وقتی کوچک بودم، روزی ما سر سفرۀ ناهار بودیم که پیرمردی برای‏‎ ‎‏باغچۀ منزل خاک آورد. امام گفتند: این پیرمرد ناهار نخورده؛ و چون غذای‏‎ ‎‏اضافی نداشتیم، ایشان بشقابی از سفره برداشتند، اول خودشان چند قاشق از‏‎ ‎‏غذایشان را در این بشقاب ریختند و بعد به ما گفتند: بیایید هر کدام چند قاشق از‏‎ ‎‏غذای خودتان را در این بشقاب بریزید تا غذای یک نفر بشود. به این ترتیب‏‎ ‎‏غذای آن پیرمرد را با قدری نان تهیه کردیم. در عالم بچگی آنقدر از این کار‏‎ ‎‏خوشم آمد که نهایت نداشت.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . فریده مصطفوی.