فصل دوم
ابعاد تربیتی
تربیت دینی و اخلاقی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

تربیت دینی و اخلاقی

‏امام در تربیت دینی فرزندان بیشتر نقش داشتند و مادرمان در تربیت اخلاقی‏‎ ‎‏بیشتر سهیم بودند. هر وقت کار خوبی انجام می دادیم مورد تشویق و قدردانی آقا‏‎ ‎


‏قرار می گرفتیم. من فقط یک بار از طرف ایشان تنبیه شدم. در مورد خطای‏‎ ‎‏فرزندان عکس العمل نشان می دادند، اخم کرده و با صحبت کردن به لحن تند‏‎ ‎‏متذکر می شدند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • )) صدیقه مصطفوی.