فصل دوم
ابعاد تربیتی
رفتار با همسایگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

رفتار با همسایگان

‏آقا در رفتار با همسایگان مراقب استراحت و آرامش آنها بودند، و بچه های آنها در‏‎ ‎‏آمدن به منزل ما آزاد بودند و بسیار مورد محبت ایشان قرار می گرفتند که باعث‏‎ ‎‏شود آنها بیشتر به منزل ما بیایند تا ما به منزل آنها نرویم.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . صدیقه مصطفوی.