فصل دوم
ابعاد تربیتی
پول تو جیبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

پول تو جیبی

‏امام به استقلال مالی فرزندان اهمیت می دادند، از این رو به بچه ها پول توجیبی‏‎ ‎‏می دادند و بچه ها نیز در خرج کردن پول خود آزاد بودند. البته به خاطر دارم‏‎ ‎‏روزی گل سری خریدم که به شکل حیوانی بود‏‎[1]‎‏ و ایشان وقتی آن را دیدند،‏‎ ‎

‏گرفتند و دوباره پول دادند و گفتند: برو گل سری بخر که به شکل گل باشد.‏‎[2]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • در آن زمان امام مجسمه سازی را جایز نمی دانستند.
  • . صدیقه مصطفوی.