فصل دوم
ابعاد تربیتی
نظارت در سن بلوغ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

نظارت در سن بلوغ

‏     ‏‏امام در دوران کودکی به ما آزادی می دادند و کاری به کارهای ما نداشتند. اما‏‎ ‎‏در دورانی که ما بزرگتر می شدیم و به سن بلوغ می رسیدیم، برخوردشان فرق‏‎ ‎‏می کرد و در بعضی از مسائل ما نظارت می کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . زهرا مصطفوی.