فصل دوم
ابعاد تربیتی
تنبیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

تنبیه

‏شیطنتهای من باعث شد که امام دو بار مرا تنبیه کنند. یک بار دست احمد آقا‏‎ ‎‏را که چهار سال کوچکتر از من بود، گاز گرفتم، به طوری که دندانهای من‏‎ ‎‏در گوشت دستش فرو رفته بود و آقا مرا کتک زدند. ولی هرگاه ایشان ما را‏‎ ‎‏تنبیه می کردند به نحوی از دلمان درمی آوردند. و آن شب هم نُقل خریدند‏

‏و گفتند: این را برای فهیمه خریدم. یک بار دیگر نیز مادرم به من گفتند که‏‎ ‎‏چیزی را بیاور. من قبول نکردم، گفتم: نمی آورم. امام آمدند و آستینها را بالا‏‎ ‎‏زدند و جورابها را درآوردند با این کارها می خواستند به من فرصت فرار‏‎ ‎‏کردن بدهند، اما من آن موقع نفهمیدم و فرار نکردم، و ایشان بالاخره مرا تنبیه‏‎ ‎‏کردند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • . زهرا مصطفوی.