فصل دوم
ابعاد تربیتی
نگویید دست نزن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

نگویید دست نزن

‏امام می گفتند: در مسائل تربیتی همیشه از منع استفاده نکنید، هر چیزی را که‏‎ ‎‏می دانید برای بچه ها خطر دارد از جلوی آنها بردارید، نگذارید باشد و بعد بگویید‏‎ ‎‏نکن. با بچه با این شیوه برخورد نکنید. یک وقت شنیده بودند که بچه کوچکی در‏‎ ‎‏اثر گذاشتن قند در دهان خفه شده است، می گفتند: این قند را بردارید، نگویید‏‎ ‎‏دست نزن، قندان را بردارید. یک روز گفتند: من داشتم قدم می زدم، ناراحت‏‎ ‎‏شدم. گفتم علی می آید و به گلها دست می زند و خار دست او را اذیت می کند. به‏‎ ‎‏باغبان گفتم تا جایی که دست علی به این خارها می رسد، شما این خارها را‏‎ ‎‏بکَنید.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • )) فاطمه طباطبایی.