فصل دوم
ابعاد تربیتی
رعایت دیگران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

رعایت دیگران

‏خانم می گفتند: یک بار از تهران برای احمد توپ خریدم، وقتی به قم برگشتیم،‏‎ ‎‏امام توپ را از احمد گرفتند من با ناراحتی گفتم چه اشکالی دارد او توپ داشته‏‎ ‎‏باشد؟ امام فرمودند: چون در قم رسم نیست بچه ها توپ داشته باشند اگر بچۀ‏‎ ‎‏من با توپ بازی کند موجب دلخوری بچه های دیگر می شود. یک دفعه نیز مادر‏‎ ‎‏بزرگ من برای احمد پوتین خریدند و چون در آن موقع در قم بچه ها پا برهنه راه‏‎ ‎‏می رفتند، امام نگذاشتند که احمد آن پوتین ها را بپوشد و می گفتند: اینجا‏‎ ‎‏شرایط اینجوری است. در واقع امام رعایت دیگران را می کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . فاطمه طباطبایی.