فصل دوم
ابعاد تربیتی
احترام به بچه‌ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

احترام به بچه‌ها

‏امام به بچه ها خیلی احترام می گذاشتند. یکی از بچه ها تعریف کرد که یک روز قرار‏‎ ‎‏بود پیش امام بروم، درِ اتاق بسته بود، من در نزدم و همین طور توی اتاق رفتم. امام‏‎ ‎‏در حال استراحت نشسته بودند و کتاب می خواندند همینکه چشم امام به من افتاد‏‎ ‎‏زود پایشان را جمع کردند، کتاب را هم بستند و مشغول صحبت با من شدند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . سیدعماد طباطبایی.