فصل دوم
ابعاد تربیتی
اوقات فراغت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

اوقات فراغت

‏در مورد پسرها مکرر سؤال می کردند که بدانند آنها کجا می روند و دوستانشان‏‎ ‎‏چه کسانی هستند. در مورد نوه های دختری به واسطه اینکه حق با پدر و با جد‏‎ ‎‏پدری آنهاست، کمتر می پرسیدند، ولی معمولاً از وضعیت درسشان، نحوۀ رفت و‏‎ ‎‏آمدشان، و اوقات فراغتشان که کجا و به چه شکل می گذرانند، سؤال می کردند.‏‎ ‎‏ایشان به ورزش نیز تأکید می کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . فرشته اعرابی.