فصل دوم
ابعاد تربیتی
قدر مادر را بدانید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

قدر مادر را بدانید

‏امام مکرر در مورد احترام به مادر سفارش می کردند. خاطرم هست که ایشان با‏‎ ‎‏بیان خاطرات کودکی می گفتند که: داشتن مادر خیلی مغتنم است و قدر مادر را‏‎ ‎‏باید خیلی دانست. بخصوص در مورد فرزندان خودشان این تأکید را خیلی‏‎ ‎‏داشتند تا حدی که می شود گفت به علت همان تربیت و تأکید امام، هنوز هیچ‏‎ ‎‏کدام از فرزندان امام در حضور خانم غیر رسمی نمی توانند بنشینند، یعنی حالت‏‎ ‎‏نشستن رسمی و صحبت کردن بسیار محترمانه و برخورد بسیار احترام آمیز را با‏‎ ‎‏مادر حفظ کرده اند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . فرشته اعرابی.