فصل دوم
تربیت دینی
بدون چادر بخوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

بدون چادر بخوان

‏ایشان در تربیت اسلامی فرزندان خود تا قبل از مکلف شدنشان به رعایت‏‎ ‎‏فروعات دین مقید نبودند. یعنی تا ما مکلف نمی شدیم، هیچ گاه به ما سخت‏

‏نمی گرفتند. اگر یک زمانی هم خودمان می ایستادیم نماز بخوانیم، خیلی از ما‏‎ ‎‏تعریف می کردند. من یادم هست شش ـ هفت ساله بودم به من گفتند: بلند شو‏‎ ‎‏نماز بخوان ببینم بلدی. گفتم: چادرم نیست. گفتند: چادر نمی خواهد، همین‏‎ ‎‏طور بی چادر بخوان، من بلند شدم و بدون چادر مشغول نماز خواندن شدم. اما از‏‎ ‎‏آن روز که مکلف می شدیم، از دو سه روز قبل ما را به وسیله خانم صدا می زدند و‏‎ ‎‏خیلی جدی دستورات لازم را می دادند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) فریده مصطفوی.