فصل دوم
تربیت دینی
رعایت آداب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

رعایت آداب اسلامی

‏امام در منزل با بچه ها خیلی مهربان بودند و محیط خانوادۀ ما پر از رفاقت و‏‎ ‎‏صمیمیت بود. در عین حال امام خیلی هم قاطع و جدی بودند. ما می دانستیم و‏‎ ‎‏در عمل، نه در لفظ اینطور به ما تفهیم کرده بودند که اگر یک حرفی می گویم،‏‎ ‎‏نباید شما بر خلاف آن رفتار کنید و اگر چیزی مخالف میلشان هست، نباید آن را‏‎ ‎‏انجام دهیم و نمی دادیم. البته ایشان هم نسبت به فروعات ما را آزاد‏‎ ‎‏می گذاشتند، خیلی سخت نمی گرفتند، ولی راجع به اصول که خیلی به آنها مقید‏‎ ‎‏بودند، هیچ کس قدرت مخالفت نداشت. همیشه ما را مقید می کردند که معصیت‏‎ ‎‏نکنیم و مؤدب به آداب اسلامی باشیم.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . فریده مصطفوی.