فصل دوم
تربیت دینی
آزادی عمل تا نُه سالگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

آزادی عمل تا نُه سالگی

‏دختران امام می گفتند که ما تا نُه سالمان نشده بود و تکلیف دینی نداشتیم امام‏‎ ‎‏به ما سختگیری نمی کردند، و با آنچه که پوشیده بودیم، در کوچه بازی‏‎ ‎‏می کردیم. حتی در پشت بام با دختران همسایه بازی می کردیم البته امام‏‎ ‎‏عروسک بازی را اجازه نمی دادند. آن زمان آقا شرعاً مجسمه سازی را اشکال‏‎ ‎‏می دانستند. اما وقتی تکلیف می شدیم، قید ایشان زیاد بود.‏‎[1]‎‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

  • . فاطمه طباطبایی.