فصل دوم
تربیت دینی
حجاب براساس عرف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

حجاب براساس عرف

‏امام در مورد حجاب، به عُرف اهمیت می دادند. در زمان ما همه دختران قبل از‏‎ ‎‏بلوغ در محیط قم و نجف حجاب را رعایت می کردند و طبیعی است که ایشان از‏‎ ‎‏ما می خواستند که این کار را بکنیم، ولی این اواخر به نتیجه ها که رسید،‏‎ ‎‏نمی گفتند این حتماً چادر سر کند. چون بچه های هفت ـ هشت ساله ای بودند که‏‎ ‎‏روسری سر می کردند و ایشان هم هیچ تأکیدی که باید چادر داشته باشند،‏‎ ‎‏نمی کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) فرشته اعرابی.