فصل دوم
تربیت دینی
فقط حمد و سوره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فقط حمد و سوره

‏یکی از اقوام می گفتند که روز جمعه ای در خانه حاج احمد آقا بودیم و فیلم‏‎ ‎‏سینمایی نگاه می کردیم، امام وارد می شوند و می بینند ما فیلم می بینیم.‏‎ ‎


‏همیشه بعد از سلام، اولین سؤال ایشان این بود که نماز خوانده اید؟ آن موقع نیز‏‎ ‎‏پرسیدند: نماز خوانده اید؟ گفتیم: نه. ما هنوز به سن تکلیف نرسیده بودیم و در‏‎ ‎‏زمستان فیلم سینمایی که می گذاشتند، وقت اذان مغرب فیلم قطع می شد و بعد‏‎ ‎‏از آن شروع می شد و کسی که نماز ظهر و عصر را نخوانده باشد و پای فیلم بنشیند‏‎ ‎‏نمازش قضا می شود. گفتند: بلند شوید بخوانید. گفتیم: می خواهیم فیلم ببینیم.‏‎ ‎‏گفتند: باشد، تلویزیون را ببینید و بخوانید. گفتیم: آخر، قبله پشت به تلویزیون‏‎ ‎‏است. گفتند: باشد، عیب ندارد رو به تلویزیون بخوانید. گفتیم: وضو نداریم، اگر‏‎ ‎‏برویم وضو بگیریم، مقداری از فیلم می رود و نمی بینیم. گفتند: بدون وضو‏‎ ‎‏بخوانید. گفتیم: سجده و رکوع برویم، نمی بینیم. گفتند: اینها را هم نروید. فقط‏‎ ‎‏حمد و سوره بخوانید. بالاخره مجبور شدیم همین طوری بخوانیم. امام مخصوصاً‏‎ ‎‏اینطور کردند که این روحیۀ نماز خواندن در بچه ها زنده بشود، و با نماز خواندن‏‎ ‎‏آشنا بشوند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • )) مرتضی اشراقی.