فصل اول
بازی و تفریح
رضایت علی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

رضایت علی

‏یک روز صبح برای انجام کاری خدمت امام رفتم که دیدم علی شمد امام را جمع‏‎ ‎‏کرده و به طرف آقا می اندازد و آقا دوباره شمد را جمع می کند و به او می دهد و‏‎ ‎‏پنج دقیقه به این نحو گذشت. من بعداً از اطرافیان آقا پرسیدم که چرا علی چنین‏‎ ‎‏کاری می کند؟ گفتند: امام وقتی به حسینیه تشریف می آورند، مردم برای‏‎ ‎‏تبریک و تیمن دستمالی را به طرف آقا می اندازند و می خواهند تبرک شود. علی‏‎ ‎‏هم به همین شکل عمل می کند و امام هم می خواستند رضایت او را جلب کنند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • )) دکتر حسین سیرتی.