فصل اول
نامگذاری کودکان
عبدالله و فاطمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

عبدالله و فاطمه

‏در رابطه با نامگذاری کودکان، افراد هر اسمی را که می خواستند می گفتند و امام‏

‏همان را می گذاشتند؛ اما اگر می خواستند امام اسم را انتخاب کنند، ایشان، اسم‏‎ ‎‏پسر را عبدالله و دختر را هم فاطمه می گذاشتند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) سید رحیم میریان.