فصل اول
نامگذاری کودکان
پیشنهاد من، حسن است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

پیشنهاد من، حسن است

‏وقتی فرزند اول ما به دنیا آمد، چند ماهی بود که اسم نداشت. اسمهای مختلفی‏‎ ‎‏می گفتیم که برایش بگذاریم، بالاخره امام در نامه ای نوشتند‏‎[1]‎‏ که چند ماه‏‎ ‎‏گذشته است و مثل اینکه بچۀ شما اسم ندارد، اگر دوست دارید حسن بگذارید. و‏‎ ‎‏این به عنوان تکلیف نبود، وقتی دیدند ما اسم نگذاشتیم، گفتند: پیشنهاد من،‏‎ ‎‏حسن است. ایشان دخالت در این امور خانواده نمی کردند، بخصوص که‏‎ ‎‏می گفتند: نامگذاری فرزند حق پدر و مادر است. امام وقتی نوشتند که حسن‏‎ ‎‏بگذارید، ما هم اسم بچه را حسن گذاشتیم.‏‎[2]‎

‏ ‏

‎ ‎

  •  حضرت امام در آن زمان در نجف اقامت داشتند.
  • )) فاطمه طباطبایی.