فصل اول
علاقه و محبت
صمیمی و مهربان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

صمیمی و مهربان

‏امام با نوه هایشان خیلی صمیمی و مهربان بودند. شاید چون آنها خُردسال و‏‎ ‎‏بعضاً جوان بودند، حضرت امام با آنها خیلی رفیقتر و مهربانتر بودند. مثلاً وقتی‏

‏که ما خدمتشان بودیم، سختشان بود که به ما کاری واگذار کنند. اما به نوه ها‏‎ ‎‏می گفتند: «این لیوان را آب کن» یا «آن دوای مرا بده» یا «آن استکان را بردار».‏‎ ‎‏خلاصه با آنها صمیمی و خودمانی تر بودند، آنها هم شیفتۀ حضرت امام بودند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • . فریده مصطفوی دختر حضرت امام.