پدر مهربان: خاطراتی از رفتار حضرت امام خمینی (س) با کودکان و نوجوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

پدر مهربان: خاطراتی از رفتار حضرت امام خمینی (س) با کودکان و نوجوانان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پدر مهربان 

‏ ‏

‏ ‏

خاطراتی از رفتار حضرت امام خمینی(س)

‏ ‏

‏با کودکان و نوجوانان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

به کوشش: سیداحمد میریان 

‎ ‎