مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

امام ودفاع مقدس: خاطراتی از رزمندگان وفرماندهان سپاه اسلام. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام‌خمینی(س)، مؤسسه چاپ  ونشر عروج، 1377. 150 ص. ــ (یادها؛ 1)  ISBN:  978 - 964 - 335 - 094 - 9                                                      فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ شاگردان وپیروان ـ ـ خاطرات. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام‌خمینی(س)، گروه تاریخ. مؤسسه چاپ ونشر عروج. ب. عنوان. 82 الف/ 1576  DSR                                                          0842092/ 955             کتابخانه ملی ایران                                                              10565ـ 78 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

       کد/ م 587

‏ ‏

ARMORU~1

 

 

‏ ‏

 امام ودفاع مقدس

 (خاطراتی از رزمندگان وفرماندهان سپاه اسلام)   

ناشر: چاپ ونشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س))

چاپ ششم: 1394 / 1000 نسخه

قیمت:  7400  تومان 

‏ ‏

 

                    0 فروشگاه شماره یک: خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، پاساژ ظروفچی، تلفن: 66493081 ـ دورنگار: 66400915

                    0 فروشگاه شماره دو: خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 امور نمایندگیها و نمایشگاهها، تلفن: 66404873

                    0 امور سفارشات و بازرگانی، تلفن: 66489160

                    0 فروشگاه مجازی مؤسسه عروج    www.oroujpub.com