محمد حسین جلالی
به فکر پیروزی ظاهری نباشید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

به فکر پیروزی ظاهری نباشید

‏   یادم می آید در عملیات بدر که عملیات واقعاً سختی بود، من در قرارگاه‏‎ ‎‏که حدود هفت یا هشت کیلومتر از لبه جلویی خط فاصله داشت، ایستاده بودم‏‎ ‎‏و وظیفه پشتیبانی بوسیله هلی کوپتر از عملیات سپاه را عهده دار بودم. برادران‏‎ ‎‏حسنی سعدی، صیاد شیرازی و محسن رضایی فرماندهی کل عملیات را‏‎ ‎‏عهده دار بودند. برای لحظه ای از قرارگاه بیرون آمدم. عراقی ها گلوله های‏‎ ‎‏توپ اتریشی را در حجم بسیار بالایی پرتاب می کردند که چون شب بود،‏‎ ‎‏مسیر گلوله ها به راحتی قابل رؤیت بود و از شدت پرتاب و انفجار گلوله ها،‏‎ ‎‏زمین زیر پای آدم می لرزید. در آنجا شهدای بسیار تقدیم کردیم.‏

‏   مساله عمده این است که با توجه به سختی عملیات و کثرت تعداد شهدا‏‎ ‎‏وقتی مراتب خدمت حضرت امام عرض شد، آن بزرگوار از طریق حاج سید‏‎ ‎‏احمد آقا و توسط برادر رضایی پیام مهمی برای رزمندگان صادر کردند. در‏‎ ‎‏آن پیام مطرح فرموده بودند که شما به فکر پیروزی ظاهری نباشید، مهم انجام‏‎ ‎‏وظیفه برای اسلام است. شما که در حد توان خود تلاش می کنید، در حقیقت‏‎ ‎‏پیروزید. چون در راه اسلام و در دفاع از اسلام می جنگید، در هر حال‏‎ ‎‏پیروزی با شماست. این پیام سراسر معنویت در آن موقع حساس، چنان اثری‏‎ ‎‏داشت که گویی رزمندگان حضور حضرت امام را در جبهه ها احساس‏‎ ‎‏می کردند و خلاصه در ارتقای روحیه بچه ها اثر فوق العاده ای داشت. ‏

‏   در عملیات خیبر هم همین طور بود. و حضور معنوی امام در صحنه های‏‎ ‎

‏نبرد کاملاً محسوس بود. در آن عملیات حضرت امام به خود من فرمودند که‏‎ ‎‏من می خواهم این عملیات به درستی به انجام برسد. برکت روح بزرگ امام و‏‎ ‎‏اقدامات اساسی آن ابرمرد تاریخ و برداشت آن حضرت از اسلام و انتقال این‏‎ ‎‏برداشت معنوی به امت مسلمان و رزمندگان اسلام را می توان بزرگترین عامل‏‎ ‎‏پیروزیهای سپاه اسلام دانست.‏