محمد نبی رودکی
چهره هایی چون آیه های قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

چهره هایی چون آیه های قرآن

‏  در جلسه ای فقط فرماندهان سپاه به همراهی آقای هاشمی رفسنجانی‏‎ ‎‏خدمت حضرت امام رسیدیم. آقای هاشمی ضمن صحبت هایی که داشتند،‏‎ ‎‏گفتند که این آقایان جمعی از فرماندهان و نخبه های جنگ و دفاع مقدس‏‎ ‎‏هستند. ‏

‏   در طول صحبت ایشان حضرت امام با نگاهی عمیق و حاکی از رضایت‏‎ ‎‏قلبی جمع را نظاره می کردند. پس از آن حضرت امام بیاناتی ایراد کردند که‏‎ ‎‏در جمیع آن اتکال به خدا و اطمینان خاطر موج می زد. از جمله فرمودند:‏‎ ‎

‏«اخلاص خودتان را برای خدا حفظ کنید، بکوشید که اخلاصتان حفظ شود یا‏‎ ‎‏قیامتان برای خدا باشد. شما چه کشته شوید، چه بکشید پیروزید.» جملاتی که‏‎ ‎‏واقعیتهای آن در صحنه های دفاع مقدس اتفاق می افتاد و حضرت امام آن را‏‎ ‎‏برای ما مجسّم می کردند.‏

‏   مشاهده سیمای ملکوتی و با صلابت حضرت امام و تاثیر آن نگاههای‏‎ ‎‏نافذ و ناگهانی که تا عمق جان انسان نفوذ می کرد و اثرات گفتار انسان ساز آن‏‎ ‎‏رادمرد، مستقیماً در جبهه ها مشهود بود. ما می دیدیم که در جبهه های جنگ‏‎ ‎‏چه صلابتی بر رزمندگان حاکم است و نگاه کردن به چهرۀ آنها انگار نگاه به‏‎ ‎‏آیه های قرآن است و سیمای نورانی آنها چون سیمای حضرت امام با صلابت‏‎ ‎‏و دلنشین می باشد. نکته لطیفی که به نظرم می رسد اینست که صلابت چهره‏‎ ‎‏مبارک امام صلابت سیمای حضرت علی را تداعی می کرد و به قول یکی از‏‎ ‎‏دوستان‏

‏ ‏

‏صلابت علی از چهره ات چنان پیداست         که ابروان تو را ذوالفقار باید گفت‏