رحیم صفوی
نسبت به رزمندگان محبت پدرانه امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

نسبت به رزمندگان محبت پدرانه امام

‏  برادر عزیزی بود به نام «جاویدی» که اهل شهر فسا در استان فارس بود.‏‎ ‎‏ایشان در عملیاتی که در منطقه حاج عمران داشتیم یک هفته در محاصره‏‎ ‎‏دشمن قرار داشت و به طریقی دشمن را سرگرم ساخته بود. بعد از یک هفته که‏‎ ‎‏محاصره شکست، تعداد زیادی از نیروهایش شهید شده بودند. وقتی که ایشان‏‎ ‎‏خدمت حضرت امام شرفیاب شدند، حضرت امام خم شد و پیشانی ایشان را‏‎ ‎‏بوسید و ایشان نیز پیشانی امام را بوسید. آن بسیجی سیاه چرده، زجر کشیده را‏‎ ‎‏ـ که بعداً به استخدام سپاه در آمده و آخر الامر نیز شهید شد ـ حضرت امام‏‎ ‎‏بسیار تحویل گرفته و با وی برخوردی بسیار صمیمی و پدرانه داشتند که واقعاً‏‎ ‎‏برای ما شیرین بود.‏