احمد غلامپور
ابعادی از فرماندهی امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

ابعادی از فرماندهی امام

‏بررسی عملکرد امام راحل در قبال مسائل مختلف جنگ تحمیلی،‏‎ ‎‏جهت گیریها، ارشادات، پیامها و راهنمائیهای آن بزرگوار، دستورات به موقع‏‎ ‎‏و نیز حالت نظارت آن بزرگوار بر مسائل مختلف، ما را به این نتیجه می رساند‏‎ ‎‏که آن حضرت از ابعاد کامل و تمام عیار یک فرمانده نظامی برخوردار بودند.‏‎ ‎‏در این مورد به دو سه نکته ای اشاره می شود. ‏

‏   شاید از مهمترین ویژگیهایی که یک فرماندهی نظامی باید داشته باشد،‏‎ ‎‏شناخت طرف مقابل یا به اصطلاح دشمن شناسی است. این بعد قضیه بطور‏‎ ‎‏اعجاب آوری در حضرت امام قوی بود. نشانه رویهای دقیق، همه جانبه و‏‎ ‎‏مداوم آن بزرگوار به طرف آمریکا نمونه ای از این آگاهی بود. شاید در طول‏‎ ‎‏تاریخ کسی را نتوان سراغ گرفت که این همه به افشای استکبار و ماهیت ضد‏‎ ‎‏بشری وی پرداخته باشد و اگر دنیا واقعاً کر و کور نبود و به این افشارگریها‏‎ ‎‏توجه می کرد، به حقایق زیادی می رسید. در قضیه جنگ تحمیلی هم کسی را‏‎ ‎‏نمی توان پیدا کرد که به اندازۀ حضرت امام روی ویژگیهای شخصیت صدام‏‎ ‎

‏شناخت داشته باشد. در جلسات متعددی روی این ویژگیها و نحوۀ برخورد با‏‎ ‎‏آن سفارشات بسیار ارزنده و پرباری را مطرح می فرمودند.‏

‏   صلابت و استقامت و هوشیاری در هدایت مجموعه تشکیلات درگیر در‏‎ ‎‏جنگ و دفاع مقدس از ویژگیهای بارز دیگر امام خمینی (س) است که این‏‎ ‎‏خود نشات گرفته از اطلاع وسیع آن بزرگوار از ریزترین مسائل مربوط به‏‎ ‎‏جبهه ها بود که بوسیله مجاری و کانالهای گزارش دهی بسیار و همه جانبه‏‎ ‎‏تامین می شد. از فرماندهان رده بالای درگیر در جنگ گرفته تا یک بسیجی‏‎ ‎‏ساده یا یک روحانی یا عالمی که بعد از حضور در جبهه ها به محضر آن‏‎ ‎‏بزرگوار می رسید و ... به طور همه جانبه اخبار و اطلاعات لازم را به آن‏‎ ‎‏بزرگوار می رساندند. بعلاوه حالت آماده باش دفتر امام و ارتباط دائم با‏‎ ‎‏جبهه ها نیز در تامین اطلاعات و اخبار ضروری نقش اساسی داشت. بر اساس‏‎ ‎‏این اطلاعات، جهت گیری ها، دستورات، هدایت ها و راهنمائیهای آن بزرگوار‏‎ ‎‏که با صلابت و استحکام خاص خود مطرح می شد، فصل الخطاب و حرف‏‎ ‎‏آخر و عملاً بسیار تعیین کننده بود. جمله معروف «حصر آبادان باید شکسته‏‎ ‎‏شود.» و اثرات مترتب بر آن و یا دستورات قاطع و سرنوشت ساز آن حضرت‏‎ ‎‏در رابطه با مسائل کردستان و موارد متعدد دیگر نشات گرفته از این ویژگی‏‎ ‎‏امام (س) است.‏

‏   ارتباط قوی معنوی و نفوذ فوق العاده امام در موضع فرماندهی، در‏‎ ‎‏پیشبرد امور تاثیر فوق العاده ای داشت. وقتی آن بزرگوار مطلبی را فرموده و یا‏‎ ‎‏دستوری صادر می نمودند، از بالاترین رده های فرماندهی تا آن فرد ساده‏‎ ‎‏بسیجی عزیز فاقد هر گونه ادعا و ... از دل و جان و از روی اعتقاد دنبال انجام‏‎ ‎‏این دستور رفته و در این راه سر و جان می باختند. ‏


‏   بسیار اتفاق می افتاد که ذکر امام، یاد امام، پیام ایشان و یا وعده دیدار آن‏‎ ‎‏بزرگوار باعث نجات از تنگناها شده و با ایجاد تحول در روحیه ها، سرنوشت‏‎ ‎‏عملیات را به نفع نیروهای ایران اسلامی تغییر می داد.‏

‏   همچنین رهنمودهای بسیار آگاهانه و دقیق آن بزرگوار که حاصل درایت‏‎ ‎‏و هوشیاری ایشان در شناخت دشمنان و درک توطئه ها و ترفندهای آنان بود،‏‎ ‎‏در برگرداندن امور به مجرای واقعی خویش اساسی ترین نقش را ایفا می کرد.‏

‏   امام علاوه بر داشتن دید کلان در مسائل جنگ و عدم ورود به جزئیات،‏‎ ‎‏بعضاً دستورات جزئی هم صادر می کردند که نشان از تیزبینی در مسائل‏‎ ‎‏داشت. از جمله در جلسه ای دستور انجام عملیات ایذایی و راحت نگذاشتن‏‎ ‎‏دشمن را مطرح فرمودند که واقعاً تردیدها در این باره را از بین برد و اثرات‏‎ ‎‏فوق العاده ای داشت. از این قبیل باز می توان از جمله معروف «راه قدس از‏‎ ‎‏کربلا می گذرد» نام برد که توطئه دشمن در ایجاد انحرافی را که می رفت‏‎ ‎‏مجرای جنگ را از بستر واقعی خود خارج کند، خنثی کرده و امور را به‏‎ ‎‏مجرای واقعی خود برگرداند.‏