محمد کوثری
رمز ماندگاری و استقامت رزمندگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

رمز ماندگاری و استقامت رزمندگان

‏  اواخر مرداد 1358 بود که فرمان حضرت امام برای خاتمه دادن به غائله‏‎ ‎‏پاوه صادر شد بچه های سپاه از پادگان ولیعصر به طرف کردستان اعزام‏‎ ‎‏می شدند. من هم تصمیم گرفتم که کمیته را رها کرده و به طرف مجموعه سپاه‏‎ ‎‏بروم تا به کردستان اعزام شوم. این پیام بین بچه حزب اللهی ها و حتی برادران‏‎ ‎‏ارتشی ولوله ای ایجاد کرده بود. هر کس خود را موظف به اجرای آن می دید‏‎ ‎‏و برای جامه عمل پوشاندن به آن تلاش می کرد. یادم می آید بعضی برادران‏‎ ‎‏برای رفتن به پاوه با موتور سیکلت حرکت کرده بودند. این موضوع نشانگر‏‎ ‎‏تاثیر شگرف و نفوذ فوق العاده پیام و کلام ایشان است که حتی تا عمق جانها‏‎ ‎‏نفوذ می کرد و ما اثر این کلام را در روزهای پیروزی انقلاب و زمان تسخیر‏‎ ‎‏کلانتری ها و اعلام حکومت نظامی طاغوت و توجه نکردن مردم با توجه به‏‎ ‎‏پیام امام دیده بودیم، امّا آن زمان که شناخت بیشتری نسبت به ایشان حاصل‏‎ ‎‏آمده بود، این تاثیر را بسیار قوی تر احساس می کردیم. غائله پاوه خاتمه داده‏‎ ‎‏شد. برای ادامه سرکوب ضد انقلاب به مهاباد مراجعه کردیم. مدتی را درون‏‎ ‎‏کاخ جوانان آنجا که چسبیده به پادگان است در محاصره صد در صد قرار‏‎ ‎‏گرفتیم. انتقال نیروها از راه زمینی مقدور نبود و بوسیله هلیکوپتر تا مثلاً‏‎ ‎‏ارومیه رفت و آمد می کردیم. ما از اواخر شهریور به آنجا رفته بودیم. 26‏‎ ‎‏آبان ماه بود که پیام حضرت امام خطاب به برادران و خواهران کُرد مسلمان‏‎ ‎‏صادر شد. در آن پیام مطرود بودن حزب دموکرات کردستان و دیگر ایادی‏‎ ‎

‏استکبار برای مردم مطرح شده بود. تاثیر این پیام روی نیروهای انقلاب که در‏‎ ‎‏محاصره بودند، فوق العاده بود. واقعاً وقتی آدم رمز ماندگاری و استقامت‏‎ ‎‏بچه ها را جستجو می کند، علاقه به امام، تاثیر بیان و کلام ایشان، نفوذ معنوی‏‎ ‎‏فوق العاده آن بزرگوار را تا عمق جان رزمندگان مشاهده می نماید. تا آنجا که‏‎ ‎‏حتی حاضر بودند جان خود را بر سر این پیمان ببازند.‏