محمد کوثری
نگاه حکیمانه امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

نگاه حکیمانه امام

‏ ‏‏اوائل جنگ بود. به تناسب شغل، اطلاعات و اخبار مربوط به پیشروی‏‎ ‎‏نیروهای عراقی، بمباران شهرها و مناطق مسکونی، سقوط شهرها و جاهای‏‎ ‎‏دیگر به دست ما می رسید. در این گیرودار موضوعی که خیلی عجیب و غیر‏‎ ‎‏قابل باور به نظر می آمد، برخورد حضرت امام با این موضوع بود. وی در‏‎ ‎‏نهایت صبر و صلابت و سعه صدر آینده نگری خاص خودشان می فرمودند:‏‎ ‎‏«چیزی نیست ... دزدی آمده است... .» یا می فرمودند: ما آنچنان سیلی به‏‎ ‎‏گوش صدام و حزب بعث عفلقی بزنیم و ...، در آن شرایط بیان این مطالب‏‎ ‎‏عجیب به نظر می رسید، اما مرور زمان آشکار ساخت که آن بزرگوار با چه‏‎ ‎‏درایت و آینده نگری با مسائل برخورد داشته و با چه نگاه حکیمانه ای به‏‎ ‎‏موضوعات می نگریسته است.‏