محمد کوثری
معجزه کلام امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

معجزه کلام امام

‏  نفوذ کلام امام و تاثیر پیام های حضرت امام بر رزمندگان و در نتیجه در‏‎ ‎‏صحنه های نبرد آثاری معجزه آسا داشت. بعضاً اتفاق می افتاد که یک پیام‏‎ ‎‏کوتاه آن حضرت به اندازه سه ـ چهار لشکر عملیاتی قوت قلب ایجاد می کرد.‏‎ ‎‏یادم می آید بعد از عملیات والفجر 8 ـ فتح فاو ـ عراق با شیوۀ به اصطلاح‏‎ ‎‏«دفاع متحرک» موفق شد بعضی مناطق و از جمله مهران را مجدداً به تصرف‏‎ ‎

‏در آورد. پس از آن صدام گفته بود که مهران در مقابل فاو؛ اگر ایرانی ها فاو را‏‎ ‎‏رها کنند، ما هم مهران را رها خواهیم ساخت. ‏

‏   در جلسه ای سردار رضایی مطرح کرد که امام فرموده است: مهران چه‏‎ ‎‏شد؟ چرا مهران آزاد نشد؟ جمله کوتاه و در همین حد بود. در موقع رسیدن‏‎ ‎‏یک چنین پیامهایی از جانب امام به بچه ها، واقعاً وضع عوض می شد. آنها از‏‎ ‎‏رفتن مرخصی صرف نظر کرده و دنبال اجرای فرمان امام برمی آمدند. قبلاً‏‎ ‎‏هم در عملیات بیت المقدس، بدر و ... تاثیر شگرف این پیامها را تجربه کرده‏‎ ‎‏بودیم. توان و انرژی حاصل از این پیامها در تحلیلهای مادی نمی گنجد. قوت‏‎ ‎‏و قدرت حاصل از آن غیر لطف خداوند و قدرت الهی چیز دیگری‏‎ ‎‏نمی توانست باشد تا بتواند این همه آثار و نتایج به بار آورد. مثلاً در همین‏‎ ‎‏عملیات کربلای 1 و آزادسازی مهران که بعد از چندین عملیات صورت‏‎ ‎‏گرفت، ما نیروی لازم را نداشتیم. نیروی عملیاتی به اندازه 31 برآورد‏‎ ‎‏رزمندگان مورد لزوم بود. بالاخره عملیات انجام شد . احساس مسئولیت‏‎ ‎‏نیروها برای انجام پیام امام و نیز روحیه عالی حاصل از این پیام باعث شد که با‏‎ ‎‏کمترین تلفات و با سهولت، بیشترین ضربه را به دشمن زده و علاوه بر مهران،‏‎ ‎‏ارتفاعات قلاویزان را هم که تا قبل از این عملیات به صورت دژ تسخیر‏‎ ‎‏ناپذیری در آمده بود، آزاد کردیم.‏

‏   حتی روزهای آخر جنگ هم که عراق فشارهایی وارد می کرد و نیز زمانی‏‎ ‎‏که در عملیات موفقیت های به دست نمی آمد، با صبر و متانت خاص خود،‏‎ ‎‏پیام صادر کرده و یا صحبت هایی ایراد می کردند که بسیار دلگرم کننده و‏‎ ‎‏آرامش بخش بود و راه و مسیر را به درستی ترسیم می کرد.‏