فصل اول: در ایران
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی

‏ لطفاً ‏‏در رابطه با ‏‏انعکاس ‏‏شروع مبارزات بعد از ارتحال مرحوم ‏‎ ‎‏آیت الله العظمی بروجردی و به صحنه آمدن حضرت امام در مشهد ‏‎ ‎‏توضیح بفرمایید؟‏

‏تا زمانی که آیت‏ ‏الله العظمی بروجردی حیات داشتند چون ‏‎ ‎‏مرجعیت شیعه، مرجعیت واحدی بود، دولت و دستگاه طاغوت جرات ‏‎ ‎‏نمی کرد علناً وارد میدان بشود و قوانینی که بر خلاف اسلام بود در ‏‎ ‎‏معرض اجرا و عمل بگذارد. آنان بعد از فوت آقای بروجردی وارد این ‏‎ ‎‏صحنه شدند چنانچه دلائل و شواهدی برای این ادعاوجود دارد. یکی از ‏‎ ‎‏بزرگان و شاگردان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی می فرمودند که ‏‎ ‎‏هیاتی از طرف دولت وقت به ملاقات آیت الله العظمی بروجردی ‏‏آمده ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 20

‏بود و پیشنهاد کردند که ‏‏قوانین ‏‏آزادی زن، اصلاحات ارضی و مسائلی از ‏‎ ‎‏این قبیل که در نظر داشتند ‏‏به تصویب برسانند آنان مدعی بودند که ‏‏این ‏‎ ‎‏قوانین در کشورهای همسایه ما اجرا شده است و بهتر است که در ایران ‏‎ ‎‏هم اجرا بشود. مرحوم آقای بروجردی بر خلاف تصور بعضی که خیال ‏‎ ‎‏می کردند ایشان در سیاست ورود ندارد یک جمله ای فرمودند که به کلی ‏‎ ‎‏شاه و دستگاه سلطنت عقب نشینی کرد. آیت الله بروجردی فرمودند: بله ‏‎ ‎‏در کشورهای همسایه این قوانین اجرا شده اما بعد از آنکه سلطنت از ‏‎ ‎‏بین رفته و جمهوری شده و اگر شاه می خواهد این کارها را بکند اول ‏‎ ‎‏باید کشور ایران جمهوری بشود بعد که جمهوری شد، مردم با رای ‏‎ ‎‏خودشان اگر خواستند این امور را تصویب می کنند.خوب این جواب ‏‎ ‎‏معنایش این بود که اگر شاه می خواهد این کارها را بکند باید از سلطنت ‏‎ ‎‏صرف نظر کند، باید دولت شاهنشاهی سقوط بکند و کشور جمهوری ‏‎ ‎‏بشود، این بود که ‏‏اولیای امور ‏‏عقب نشینی کردند. وقتی که آقای ‏‎ ‎‏بروجردی از دار دنیا رفت و دولت وارد میدان شد اولین کاری که کردند ‏‎ ‎‏اجرای تصویب نامه انجمن‏‏های‏‏ ایالتی و ولایتی بود. امام در زمان آقای ‏‎ ‎‏بروجردی ‏‏به احترام ایشان ‏‏وارد میدان عمل و وارد کار سیاسی ‏‎ ‎‏نمی شدند، البته همیشه طرف مشورت آیت‏ ‏الله العظمی بروجردی بودند ‏‎ ‎‏اما خودشان مستقلاً اقدامی نمی کردند. تا اینکه بعد از رحلت ایشان رژیم ‏‎ ‎‏شاه تصمیم به اجرای تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی گرفتند و ‏‎ ‎‏اینجا امام وارد مبارزه شدند. ‏‏ایشان طی دعوتی از مراجع و علما و با ‏‎ ‎‏جلسه ای که تشکیل دادند با آیت‏ ‏الله العظمی گلپایگانی، آیت الله العظمی ‏‎ ‎‏مرعشی نجفی، آیت‏ ‏الله العظمی شریعتمداری و بعضی دیگر از بزرگان ‏‎ ‎‏مشورت کردند‏‏.‏‏ بنا شد چهارنفر از بزرگان مراجع در رابطه با قضیه ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 21

‏انجمن های ایالتی و ولایتی اعلامیه‏‏ ‏‏ بدهند،اعلامیه ها که صادر شد ‏‎ ‎‏بلافاصله در سراسر ایران منتشر شد.‏

‏دستگاه از این اقدام ‏‏(اجرای لایحه انجمنها) ‏‏یک هدف را تعقیب ‏‎ ‎‏می کرد و آن هدف عمده این بود که ببیند آیا بعد از آیت الله بروجردی در ‏‎ ‎‏حوزه های علمیه شیعه، مردی که بتواند پرچم رهبری تشیع را به عهده ‏‎ ‎‏بگیرد و شیعه را رهبری کند و مرجعیت واحدی بشود، وجود دارد یا نه؟ ‏‎ ‎‏قهراً لازم بود که یک مقداری آزادی بدهند، ‏‏تا اوضاع را ارزیابی کنند، ‏‏لذا ‏‎ ‎‏در ماجرای انجمن های ایالتی و ولایتی آزادی ‏‏هایی‏‏ داده شد ‏‏بطوریکه ‏‎ ‎‏منبری ها حرف زدند، اهل قلم در دانشگاه و در حوزه علمیه نوشتند، در ‏‎ ‎‏شهرستانها حتی علمای بخشها و روستاها هم دست به قلم بردند و ‏‎ ‎‏اعلامیه دادند‏‏.‏‏ در حدود چند ماه این مساله ادامه داشت و به حسب ظاهر ‏‎ ‎‏کسی را نمی گرفتند و متعرض نمی شدند و شدت عمل نشان نمی دادند ‏‎ ‎‏تا معلوم شود بالاخره رهبر چه کسی است. زیرا آن کسی که سلسله ‏‎ ‎‏جنبان این حرکت است در آینده او مرجع خواهد شد،می خواستند او را ‏‎ ‎‏شناسایی بکنند که به این هدفشان رسیدند‏‏.‏

‏بالاخره وقتی که معلوم شد ‏‏دولت ‏‏در مقابل حرکت مردم و ‏‎ ‎‏اعلامیه هایی که علما و مراجع بزرگ صادر می کنند پاسخ ص‏‏ر‏‏یحی ‏‎ ‎‏نمی دهد یک تصمیم جدی گرفتند‏‏.‏‏ آن تصمیم عبارت از این بود که ‏‎ ‎‏چهار نفر از علمای برجسته تهران اعلامیه ای صادر کردند و از مردم ‏‎ ‎‏دعوت کردند روز اول رجب در مسجد حاج سید عزیز الله، تجمع کنند تا ‏‎ ‎‏تکلیف این تصویب نامه را تعیین کنند. اطلاعیه ای هم از طرف بازاری ها ‏‎ ‎‏منتشر شد که انتظامات بازار و این مجلس به عهده خود بازاریها است. ‏‎ ‎‏آنان هشدار دادند ‏‏نیروی شهربانی حق ورود به بازار را در اول رجب ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 22

‏ندارد. این مساله در سراسر ایران صدا کرد و آنهایی که لازم بود در این ‏‎ ‎‏مجلس شرکت بکنند خودشان را به تهران رساندند.‏

‏دولت هم احساس خطر کرد‏‏.‏‏شبانه جلسه هیات دولت را تشکیل داده ‏‎ ‎‏و تصویبنامه را لغو کردند. مرحوم آقای فلسفی،‏‏ خاطره ای نقل کردند که ‏‎ ‎‏حائز اهمیت است‏‏، ایشان فرمودند: ساعت 2 بعد از نیمه شب بود که ‏‎ ‎‏نمایندگانی از طرف دولت آمدند و پدر پیر مرا که یکی از امضا کنندگان ‏‎ ‎‏آن اطلاعیه بود‏‏ از ‏‏خواب بیدار کردند ‏‏و ‏‏گفتند‏‏:‏‏ آقا ما تصویب نامه ‏‎ ‎‏انجمن های ایالتی و ولایتی را لغو کردیم شما هم این اطلاعیه خودتان را ‏‎ ‎‏لغو کنید و مجلس فردای خودتان را ملغی کنید. ایشان در جواب ‏‎ ‎‏فرمودند: بسیار خوب مجلسی که ما اعلام کردیم برای این بود که ‏‎ ‎‏سرنوشت این تصویب نامه تعیین بشود حالا که شما لغو کردید گویندگان ‏‎ ‎‏ما مطالب دیگری دارند، در رابطه با این موضوع حرفی نمی زنیم و ‏‎ ‎‏صحبت نمی کنیم این بود که آن جلسه برگزار شد اما نه با آن کیفیتی که ‏‎ ‎‏گفته شده بود. منبری ها منبر رفتند و صحبت کردند و مطالبی که لازم بود ‏‎ ‎‏برای مردم بیان بشود درآن جلسه مطرح کردند و بعد هم اعلام کردند که ‏‎ ‎‏تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی لغو شد‏‏.‏

‏مدتی بعد هم خود ‏‏اسدالله ‏‏علم‏‎[1]‎‏ (نخست وزیر) ‏‏در مصاحبه ای بطور‏‎ ‎‏مفصل در مورد لغو این تصویب نامه صحبت کرد. شایان ذکر است که ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 23

‏این موفقیت بعد از آن حاصل شد که در سراسر ایران ملت به علمای ‏‎ ‎‏برجسته مخصوصاً امام ‏‏- ‏‏رضوان الله تعالی علیه - لبیک گفتند. البته در آن ‏‎ ‎‏زمان امام منحصر به فرد نبود آرام آرام بر اثر اعلامیه هایی که می داد و آن ‏‎ ‎‏خلوص و صراحت و قاطعیتی که در اعلامیه های ایشان به چشم ‏‎ ‎‏می خورد او را در بین همه مراجع و بزرگان شاخص جلوه می داد و همه ‏‎ ‎‏مردم را جذب می کرد.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 24

  • . اسدالله علم در سال 1290 شمسی به دنیا آمد. وی پسر امیر محمد ابراهیم خان عمو شوکت  الملک از ملاکان بزرگ جنوب خراسان بود. به همین دلیل فرزند وی نیز به سرعت پلکان  ترقی را طی کرد و در جریان مرحله اول نهضت امام خمینی (43-1341 شمسی) بر مسند  نخست وزیری تکیه زد و بعد از آن نیز تا زمان فوتش در سال 1356 به عنوان وزیر دربار  ایفای نقش کرد.