فصل اول: در ایران
مرجعیت امام در نجف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مرجعیت امام در نجف

‏ب‏‏ه این ترتیب در بین همه مراجع این موضوع جا افتاد که تنها کسی ‏‎ ‎‏می تواند مرجعیت و رهبری شیعه بلکه بگوییم جامعه اسلامی را بعهده ‏‎ ‎‏بگیرد ‏‏که ‏‏از نظر علمی و فقه و اصول و فلسفه و عرفان و همچنین تدبیر ‏‎ ‎‏و شجاعت بارز باشد این صفات را به اصطلاح ما آقا روح الله خمینی ‏‎ ‎‏دارد، همه آنها هم این مطلب را کاملاً قبول داشتند و پذیرفته بودند.‏

‏ یک مرجع از بیرون آمده حوزه ‏‏نجف ‏‏که هم از نظر کمیت و هم ‏‎ ‎‏از نظر کیفیت دارد بالاتر از مراجع و مدرسین آنجا حرکت می کند، آیا ‏‎ ‎‏امکان داشت آنها مثلاً یک مقابله ای بکنند، حالا چه ‏‏از نظر ‏‏مخالفت و چه ‏‎ ‎‏موافقت عکس العملی نشان دهند؟‏

‏ اصلاً اخلاق حوزه نجف این است که اگر یک استادی سرآمد همه ‏‎ ‎‏اساتید شد صرفاً از نظر علمی به او احترام می گذارند. ولی این را شما ‏‎ ‎‏باید بپذیرید که امام آنجا به عنوان یک روحانی تقریباً تبعیدی تلقی ‏‎ ‎‏می شد و خود امام وقتی حاج شیخ نصرالله خلخالی پیشنهاد کرد آقا برای ‏‎ ‎‏شما خانه بخریم، امام فرمودند: من اینجا مسافر هستم چند روزی اینجا ‏‎ ‎‏هستم و بر می گردم. ایشان بعنوان یک زائر خودش را معرفی می کرد و ‏‎ ‎‏بعد هم در حوزه وقتی یک نفر درسش سرآمد درسهای دیگر شد از نظر ‏‎ ‎‏علمی فقط احترام می گذارند وگرنه احترام دیگری ندارد. اصلاً احترامی ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 102

‏که در نجف برای هر شخصیت علمی قائل هستند همین احترامی هست ‏‎ ‎‏که بین طلاب و فضلا و علما هست که جلوی پایش بلند شوند و ‏‎ ‎‏دستش را ببوسند چیز دیگری نیست.‏

‏ تدریس امام بیشتر سیاسی تلقی می شد، آیا این بعد سیاسی امام ‏‎ ‎‏تاثیر روی حوزه نجف گذاشت؟‏

‏ بله خیلی تاثیر گذاشت ولی آنها فهم و عقل و درک این را ‏‎ ‎‏نداشتند که این موقعیت را کاملاً بفهمند و همراهی کنند.‏

‏ ‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 103

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 104