فصل دوم: در عراق
رابطه تشکل روحانیون مبارز خارج از کشور با امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

رابطه تشکل روحانیون مبارز خارج از کشور با امام

‏حاج آقا شرایط عضویت در این تشکل چه بود و آنان چه ارتباطی ‏‎ ‎‏با حضرت امام داشتند؟‏

‏ شرایط عضویت طبق آیین نامه ای بود که ما سه نفر هسته مرکزی ‏‎ ‎‏تحت آن شرایط می‏‏‌‏‏توانستیم عضوگیری کنیم. این شرایط عبارت بودند ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 122

‏از: رازداری و امانت داری، احساس مسوولیت، تعهد و آمادگی لازم برای ‏‎ ‎‏فداکاریهای مورد لزوم، تبعیت از اکثریت آرا و عدم تکروی، محبت و ‏‎ ‎‏صمیمیت نسبت به افراد و نداشتن کینه و غضب، صداقت و صراحت در ‏‎ ‎‏گفتار و پرهیز از دروغ، التزام عملی به رهبری امام خمینی دامت برکاته، ‏‎ ‎‏احترام به شخصیت افراد و‏‎ ‎‏عدم تحقیر آنان.‏

‏رابطه ما با امام به این ترتیب بود که کلیه مسایل سیاسی و انقلابی ‏‎ ‎‏امام بوسیله این هسته مرکزی به بقیه اعضا منتقل می‌شد. همینطور مطالبی ‏‎ ‎‏هم که از خارج می‌آمد بوسیله این هسته با امام در میان گذاشته می‌شد و ‏‎ ‎‏ایشان نیز وقتی موضعگیری می‌کرد و یا اعلامیه‏‏ ‏‏ای صادر می‌نمود، ما آن ‏‎ ‎‏را تکثیر و یا توزیع می‌کردیم. حتی مواردی پیش آمد که وقتی اعلامیه را ‏‎ ‎‏می‌بردیم خدمت امام، آیت‏‏الله رضوانی که در بیرونی منزل امام بود، از ‏‎ ‎‏دیدن آن تعجب می‌کرد و از صدور آن توسط امام اطلاع نداشت. معمولاً ‏‎ ‎‏امام مقید بود که وقتی اعلامیه‌ای منتشر و توزیع می‌شد، بعد خبر صدور ‏‎ ‎‏آنرا اعلام می‌کرد.‏

‏به هر حال ‏‏بعد از اینکه این انتخابات برگزار شد ما خدمت امام ‏‎ ‎‏رسیدیم و به ایشان اطلاع دادیم که ما چنین جلسه ای داشتیم و چنین ‏‎ ‎‏انتخاباتی برگزار شده است و این سه نفر ‏‏هم به عنوان هسته مرکزی ‏‎ ‎‏انتخاب شدند و بعد از این ‏‏هم ‏‏هر فعالیت سیاسی بشود دسته جمعی ‏‏و ‏‎ ‎‏از طریق این سه نفر برگزار خواهد شد. ایشان ‏‏از این کار ‏‏خیلی ‏‎ ‎‏خوشحال شدند ‏‏و ‏‏مطالبی بیان کردند که آقای محتشمی همان موقع ‏‎ ‎‏یادداشت ‏‏کردند‏‏ که آن نوشته به این شرح است:‏

‏بسم‌الله الرحمن الرحیم. خلاصه ای از مصاحبه برادران با امام خمینی ‏‎ ‎‏دامه ظله ‏‏در ‏‏شب یکشنبه بیستم رجب 96 و پیام معظم له به برادران. ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 123

‏ایشان فرمودند عمده ادامه این اتحاد است که من توضیح می دهم که ‏‎ ‎‏فرمودند سعی کنید این اتحاد و یکرنگی که بوجود آمده است به هم ‏‎ ‎‏نخورد من هرچه فکر می کنم ما بر سر چه و برای چه اختلاف داریم، ‏‎ ‎‏اگر بر سر دنیا است ما که دنیا نداریم، سران دول با هم اختلاف دارند، بر ‏‎ ‎‏سر دنیاست بر سر حکومت است، امریکا و شوروی با هم اختلاف دارند ‏‎ ‎‏دنیا دارند و بر سر دنیا و ریاست دنیا با هم اختلاف دارند. اما ما که دنیا ‏‎ ‎‏نداریم‏‏.‏‏ دنیا ما را طرد کرده است هم چپ و هم راست ما را قبول ‏‎ ‎‏ندارند. اما در معنویات، معنویات اختلاف ندارد تمام انبیاء اگر جمع ‏‎ ‎‏بشوند اختلافی بین آنها نخواهد بود. می‏‏ ‏‏ماند اختلاف رای و ‏‏نظر،اختلاف ‏‎ ‎‏در رای و نظر هم نباید موجب کدورت بین آقایان شود. البته سلیقه و آرا ‏‎ ‎‏مختلف است این آقا یک طریقه را می پسندد آن آقا یک طریقه دیگر، ‏‎ ‎‏مانند فقها که با هم اختلاف رای دارند لکن این اختلاف رای موجب ‏‎ ‎‏کدورت نمی شود و اگر کدورتی هم بین آنها باشد باز بر سر امور دنیوی ‏‎ ‎‏و ریاست است نه برای اختلاف رای و نظر‏‏.‏‏ بنابراین آقایان که همه ‏‎ ‎‏هدفشان خداست و در این گوشه دنیا (نجف اشرف) هیچ چیزی در ‏‎ ‎‏دست ما نیست دست ما از همه چیز کوتاه است چیزی از امور دنیوی در ‏‎ ‎‏دست ما نیست تا منشاء اختلاف شود و در این راه هم که قدم ‏‎ ‎‏گذاشته اید (راه مبارز‏‏ه‏‏) نباید اختلاف رای و نظر موجب کدورت بین ‏‎ ‎‏آقایان بشود و این کدورتی که گاهی بود و می شنیدم باعث ناراحتی ما ‏‎ ‎‏می شد من امیدوارم این تجمعی که شده است ادامه پیدا کند و دیگر ‏‎ ‎‏مانند اجتماعات قبلی به جدایی نیانجامد. برای اینکه اگر به جدایی ‏‎ ‎‏انجامید اختلاف بیشتر وکدورت شدیدتر خواهد شد.‏

‏نکته ای که باید تذکر دهم و باید به آن توجه داشته باشید این است ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 124

‏که از آن چیزی که حساسیت ایجاد ‏‏می‌کنند ‏‏مانند بعضی از ‏‎ ‎‏مخفی کاریهایی که دیگران را حساس می کند پرهیز شود. مطالب و کارها ‏‎ ‎‏به نظر همه و با اطلاع و آگاهی همه باشد. بعد خود ایشان مثال زدند: ‏‎ ‎‏مثلاً آقای... نوشته ای را مخفیانه می آورند من ببینم دیگران فکر می کنند ‏‎ ‎‏که چه بود و ایشان چکار می کند وحال اینکه ممکن است یک امر عادی ‏‎ ‎‏باشد و اگر دیگران اطلاع می‏‏‌‏‏داشتند این حالت و حساسیت ایجاد ‏‎ ‎‏نمی شد. امور و مطالبی که پیش می آید باید مورد بحث و مشورت قرار ‏‎ ‎‏گیرد و اگر اختلاف رای و نظری هم باشد با بحث و اقامه برهان حل و ‏‎ ‎‏رفع شود و در صورتیکه دلیل قانع‏‏‌‏‏کننده ای نبود و نتوانستند یکدیگر را ‏‎ ‎‏قانع کنند به رای گذاشته شود. کاری که در همه جای عالم می کنند که ‏‎ ‎‏تابع اکثریت آرا هستند، آقایان هم بکنند و تابع اکثریت آرا باشند. ‏‎ ‎‏علی ایحال من امیدوارم این اجتماعی که شده ادامه پیدا کند و آقایان در ‏‎ ‎‏این راهی که قدم گذاشته اند، راهی که در میان چپ و راست راه مستقلی ‏‎ ‎‏است موفق باشند. این فرمایشاتی بود که امام در آن شب برای ما بیان ‏‎ ‎‏کردند و در واقع پیامی بود به همه دوستان و برادرانی که در آن تجمع ‏‎ ‎‏شرکت داشتند.‏

‏حاج آقا این عین فرمایشات امام است؟‏

‏ بله عین فرمایشات ایشان است که در آن موقع گفته و نوشته شده ‏‎ ‎‏است.برادران ما همه مقید بودند که به این فرمایشات امام ملتزم باشند و ‏‎ ‎‏عمل کنند و از آن زمان دیگر آن اختلافات و درگیریهایی که بود و ‏‎ ‎‏حساسیتهایی که ایجاد می شد رفع گردید. مطلبی هم اگر بود به عنوان ‏‎ ‎‏مثال اگر وقتی می خواستیم یک جزوه چاپ کنیم این جزوه را می دادیم ‏‎ ‎‏همه می دیدند بعد به نظر خود امام می رساندیم که امام موافق هستند یا ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 125

‏موافق نیستند. وقتی اجازه می دادند ما اقدام می‏‏ ‏‏کردیم و لذا حساسیتی ‏‎ ‎‏ایجاد نمی شد. اگر مسافرتی بنا بود بشود همان هسته مرکزی پس از رای ‏‎ ‎‏و بعد از مشورت خدمت امام می رسیدیم و یا موضوع دیگری بود ‏‎ ‎‏خدمت امام می‏‏‌‏‏رسیدیم و از امام نظرخواهی می کردیم. امام وقتی که ‏‎ ‎‏موافقت می کردند اقدام می کردیم و آن کاری که قرار بود انجام بشود ‏‎ ‎‏انجام می‏‏ ‏‏شد، البته کارهای زیادی در آنجا انجام شد که من باید یکی ‏‎ ‎‏یکی اینها را در جلسات متعدد بیان بکنم.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 126