فصل دوم: در عراق
تلاش تیمور بختیار و سید موسی اصفهانی برای دیدار امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فردوسی پور، اسماعیل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

تلاش تیمور بختیار و سید موسی اصفهانی برای دیدار امام

‏ لطفاً بفرمایید که ‏‏وقتی ‏‏تیمور بختیار وارد عراق شد گویا یک ‏‎ ‎‏مسائلی را برای بیت حضرت امام ایجاد کرد و می خواست ‏‏با بیت ‏‏حضرت ‏‎ ‎‏امام ارتباط برقرار کند در این خصوص اگر مسائلی هست بیان بفرمایید.‏

‏ در رابطه با ورود تیمور بختیار به عراق موضوع فوق العاده ای برای ‏‎ ‎‏امام نبود این گونه مسائل خیلی مسائل عادی پیش پا افتاده بود. البته ‏‎ ‎‏دولت عراق خیلی کوشش می کرد که به وسیله آمدن تیمور بختیار ‏‎ ‎‏ارتباطی بیشتر با امام برقرار بکند و او را واسطه قرار بدهد، برای اینکه ‏‎ ‎‏مشکلاتی که خودشان با ایران داشتند بتوانند آن مشکلات را به وسیله ‏‎ ‎‏تیمور بختیار حل کنند. ولی به نتیجه ای نرسیدند و امام اعتنا به تیمور ‏‎ ‎‏بختیار نکردند ‏‏و‏‏ او را برای ملاقات نپذیرفتند. البته او خیلی اصرار داشت ‏‎ ‎‏و شرایط آن زمان هم جوری بود که برادران انقلابی ما کوشش می کردند ‏‎ ‎‏که اینگونه افراد را به انقلاب جذب کنند، اما غافل از اینکه اینگونه ‏‎ ‎‏افرادی که ریشه شان در طاغوت و در ظلم و ستمگری است جذب به ‏‎ ‎‏انقلاب نمی شوند، یک سیاستی اقتضاء کرده که حالا به بغداد آمده و ‏‎ ‎‏می خواهد آن مسائلی که در ایران‏‏ در دوره ریاست ساواک‏‏ داشته آنها را ‏‎ ‎‏به حسب ظاهر پاک کند و خودش را به امام نزدیک کند. اما امام کاملاً ‏‎ ‎‏متوجه این مسائل بودند و گول اینگونه حرفها و جوسازیها را ‏‎ ‎‏نمی خوردند. او توانست به وسیله بعضی از برادران ما با شهید حاج آقا ‏‎ ‎‏مصطفی ملاقات بکند، ایشان را به بغداد بردند و با تیمور بختیار ملاقات ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 154

‏کردند و البته او از این ملاقات هم نتیجه ای نگرفت و نتوانست راه ‏‎ ‎‏ملاقات با امام را برای خودش هموار بکند تا اینکه بالاخره به وسیله ‏‎ ‎‏همان عوامل نفوذی که در دستگاه خود تیمور بختیار بودند ترور شد و ‏‎ ‎‏به درک واصل شد.‏

‏ حاج آقا در مورد آقا سید موسی‏‎[1]‎‏ نوه مرحوم ‏‏سید ‏‏ابوالحسن ‏‎ ‎‏اصفهانی که ایشان گویا قصد داشتند ارتباطی با بیت امام برقرار کنند اگر ‏‎ ‎‏مطلبی هست بفرمایید.‏

‏آقا موسی اصفهانی نوه مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی استاد ‏‎ ‎‏دانشگاه در بغداد بود. دولت عراق در صدد بود که ایشان را از بین ببرد ‏‎ ‎‏و لذا در یکی از خیابانهای بغداد ایشان ترور شد. به طرف ایشان ‏‎ ‎‏تیراندازی شد اما تیر به آن استادی که همراه ایشان بود‏‏ خورد و‏‏ آن استاد ‏‎ ‎‏در دم جان سپرد ولی گلوله در گوشت آقا موسی گیر کرده بود که بعد ‏‎ ‎‏رفتند گلوله ها را درآوردند. ایشان از نظر امام یک عنصر شناخته شده ای ‏‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 155

‏بود و امام کاملاً توجه داشت که به این آقا موسی نزدیک نشود. یک سال ‏‎ ‎‏وقتی که من بعد از ماه مبارک رمضان از کویت برگشتم متوجه شدم ‏‎ ‎‏نیروهای مبارز ‏‏یک نشریه ای به نام روحانیون مبارز درست کرده بودند؛ ‏‎ ‎‏من پرسیدم چه کسی به شما کمک کرده؟ آنهایی که در جریان بودند و ‏‎ ‎‏اطلاع داشتند گفتند امام وقتی این نشریه را دیدند ما را احضار کردند و ‏‎ ‎‏فرمودند جلو این نشریه رابگیرید و الاّ شما را طرد‏‏ خواهم کرد و نفی تان ‏‎ ‎‏می کنم. من پرسیدم چرا امام اینجور حساسیت نشان دادند؟ معلوم شد که ‏‎ ‎‏اینها از آقا موسی اصفهانی کمک می گرفتند و پشتوانه شان آقا موسی ‏‎ ‎‏اصفهانی بوده و امام به این مطلب پی برده بودند که اینها دارند با آقا ‏‎ ‎‏موسی رابطه برقرار می کنند و از او کمک می گیرند لذا این نشریه هم ‏‎ ‎‏موفق ‏‏ن‏‏شده و شماره ای از آن منتشر شد ‏‏که باعث گردید ‏‏ارتباط آنها هم ‏‎ ‎‏با آقاموسی به کلی قطع ش‏‏و‏‏د.‏

‏ حاج آقا، آقا موسی که پیش حضرت امام نیامده بود وهیچ ارتباطی ‏‎ ‎‏با ایشان نداشت؟‏

‏ نخیر، هیچ ارتباطی با ایشان نداشت.‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 156

  • . دکتر سید موسی آیت الله زاده اصفهانی فرزند حسن در سال 1309 ش در نجف متولد شد.  وی نوه دختری آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی بود. در سال 1325 به اصفهان سفر نمود و از  آنجا به تهران رفت که بخاطر پدربزرگش مورد تجلیل فراوانی واقع شد. سپس به دانشگاه راه  یافت و پس از اخذ دکترا از اروپا به ایران برگشت. اما چون با لباس روحانی به عیاشی  می پرداخت مورد توجه برخی مقامات دولتی قرار گرفت و به دربارشاهنشاهی راه یافت.  همچنین به استادیاری دانشگاه تهران و نمایندگی مجلس دوره بیستم رسید. اما بعد از ناکامی  در دوره 21 مجلس با مخالفین رژیم همصدا شد و در سال 43 به عراق و از آنجا به مصر فرار  نمود. در قاهره ضمن اعلام موجودیت نهضت ایران آزاد، علیه شاه به مبارزه پرداخت. در سفر  به فرانسه بنابه درخواست دادستان عمومی تهران به اتهام صدور چک بی محل به مدت 5 ماه  بازداشت شد. سپس بعد از آزادی مجدداً به عراق رفت و ملاقاتهایی با مخالفین شاه از جمله  تیمور بختیار بعمل آورد. در همین راستا تلاشهایش برای دیدار با امام به موفقیت نرسید.