فصل دوم : در لبنان
تقسیم تاریخ به دو دوره مجزا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تقسیم تاریخ به دو دوره مجزا

‏کاردینال فرانتس کونینگ اسقف اعظم وقت اطریشی در سال 1970 پس از دیدار با ‏‎ ‎‏رهبران مسیحی و سنی و شیعی از جمله امام صدر به حاضرین می‌گوید : «تاریخ لبنان را ‏‎ ‎‏باید به دو دوره مجزا تقسیم کرد: دوره پیش از امام موسی صدر و دوره امام موسی صدر»‏

‏این یک طرف ماجرا می‌باشد.از طرف دیگر کارشکنی‌های عمال جور و ستم و ‏‎ ‎‏ترفند‌های موذیانه آخوند‌های درباری و نفاق‌افکنی‌های فئودال‌های شیعه و سمپاشی‌های وابستگان به سفارت شاهنشاهی و عنادورزی‌های مشتی ورشکسته سیاسی و در به‌ در و ‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 15

‏هجمه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای مزدوران بعثی عراق و شبنامه‌ها و روزنامه‌های چپی‌های ‏‎ ‎‏عقیدتی و جیره‌خواران دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و جاسوسان ساواک و سیا و ‏‎ ‎‏موساد که با تمامی ‌توشه و توان و انواع حیله‌ها و دسیسه‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها که علیه ‏‎ ‎‏این روحانی جوان علی‌الدوام به کار گرفته می‌شود هیچکدام کارساز و اثرگذار واقع ‏‎ ‎‏نمی‌گردد.‏

‏دانشجویان دانشگاههای لبنان فوج فوج به دورش گرد می‌آیند. جوانان و دختران و ‏‎ ‎‏پسران لبنانی اعم از شیعه و سنی و مسیحی تحت آموزش‌های دینی و اخلاقی و ‏‎ ‎‏سیاسی او قرار می‌گیرند. سازمان سیاسی «حرکت‌المحرومین» با هدف فقر و ‏‎ ‎‏استضعاف‌ستیزی و عدالت‌پروری و با مشارکت جوانان پرشور از همه فرقه‌ها و ادیان و ‏‎ ‎‏به رهبری امام صدر اعلام موجودیت می‌کند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 16