فصل سوم : گفتگـو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فصل سوم : گفتگـو

فصل سوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

گفتگـو


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 19


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 20

‏بخش وسیعی از تلاش‌های سیاسی و خاطراتم در پیوند با امام صدر، دکتر چمران و جایگاه هر دو بزرگوار در انقلاب اسلامی‌ و پرورش نسلی متعهد و پر‌تلاش در مطالبی که در پی می‌آید، انعکاس یافته است.‏

‏این مطالب پیرو مصاحبه‌ای در سال 1376 می‌باشد که قسمتی محدود از آن مصاحبه در فصلنامه مفید (شماره شانزدهم، زمستان 1377) و خلاصه‌ای از بخش‌های دیگر به مناسبت‌های مختلف در مطبوعات آمده است. در این بخش مجموعه گفتگوها، با اضافات بسیار و اصلاحات اساسی آمده است.‏

‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 21