فصل سوم : گفتگـو
آن ها به کمتر از افلاس ما قانع نیستند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آن ها به کمتر از افلاس ما قانع نیستند

‏از سویی دیگر به وضع داخلی خود در لبنان می‌نگریم، می‌بینیم که یک سال از این ‏‎ ‎‏جنگ کثیفِ داخلی، جنگی که هیچ پیروزیی در آن نبود، می‌گذرد. در این معرکه‌ای که ‏‎ ‎‏بدون سبب بر ما تحمیل شد، سعی و تلاش کردیم آرمان‌ها و شرافت‌ها و هدفهای خود ‏‎ ‎‏را حفظ کنیم. با تمام مشکلات و مصیبتهایی که این جنگ برای لبنان به بار آورده است، ‏‎ ‎‏باز می‌بینیم دسته‌ها و گروه‌هایی را که هنوز در حال و درصدد درگیری هستند و ‏‎ ‎‏دیگران را به خون‌ریزی و جنگ دعوت و یا تحریک می‌کنند و دسته‌ای دیگر را ‏‎ ‎‏می‌بینیم که تسلیم شده و در مقابل طغیان‌گران سرفرود آورده‌اند. ما این وضع را ‏‎ ‎‏نمی‌توانیم قابل قبول بدانیم. وضع داخلی خود را نمی‌توانیم صحیح بپنداریم. به این ‏‎ ‎‏ترتیب است که تلاش می‌کنیم از نظر داخلی، عربی و جهانی وضع را به کلی دگرگون ‏‎ ‎‏کنیم و در راه عوض کردن این وضع گام برداریم. زیرا در غیر این صورت یا راه برای ‏‎ ‎‏ما تسلیم شدن است که البته ما جزو دسته تسلیم‌شوندگان نیستیم، و یا راه دیگر فرار ‏‎ ‎‏کردن است و ما جزو دسته فراری‌ها هم نیستیم. از سوی دیگر اسلحه دیگران و ‏‎ ‎‏ایدئولوژی عاریتی دیگران را نیز نمی‌پذیریم زیرا که آنها با این امر از ما می‌خواهند که ‏‎ ‎‏درماندگی و افلاس خود را اعلام کنیم. ما در افق خود تجربه‌هایی عظیم داریم. ما ‏‎ ‎‏وارث انقلاب‌های اصیلی که در روی زمین ما و در زیر آسمان به وجود آمده و جهانی ‏‎ ‎‏که دگرگون کرده است، هستیم. تجربه‌ای که توانسته است با تمام فقر و ضعف ظاهری ‏‎ ‎‏که در ابتدا بر ما مستولی بود، با قدرت ایمان گام‌های محکمی بردارد و رفته رفته تمام ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 59

‏افق را تغییر دهد و ضعف را به قدرت، ی‏‏ا‏‏س را به ایمان و پراکندگی را به وحدت تغییر ‏‎ ‎‏دهد. ما پیرو یک چنین ایدئولوژی و ابزار نبردی هستیم.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 60