فصل سوم : گفتگـو
شریعتی در چنین افقی ظاهر شده است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شریعتی در چنین افقی ظاهر شده است

‏وقتی با چنین اوصاف و نگرشی به افق خود می‌نگریم، می‌بینیم مردی به نام دکتر علی ‏‎ ‎‏شریعتی ظاهر شده است که توانسته است انقلاب اصیل، افکار اصیل و ایدئولوژی ‏‎ ‎‏اصیل را برای تغییر شرایط منطقه ما به خوبی و به وضوح تبیین کند و آن را توضیح ‏‎ ‎‏دهد. به این دلیل است که او برای ما ثروتی است که با هیچ قیمتی قابل تعویض نیست. ‏‎ ‎‏از افکار بزرگ و اصیل او بهره می‌گیریم و به او احترام می‌گذاریم. افکار او توانسته ‏‎ ‎‏است تجربه عظیم تاریخی ما را که تاریکیها را به نور و کفرها را به ایمان و پراکندگیها ‏‎ ‎‏را به هماهنگی تبدیل کرده است، نشانمان دهد. کلمات دکتر علی شریعتی با تمام ‏‎ ‎‏وضوح ثروت عظیمی در مقابل ما می‌گذارد. ما به او احترام می‌‌گذاریم، همچنان که اگر ‏‎ ‎‏به سازمان فتح احترام می‌گذاریم، تنها برای این است که انقلابی علیه باطل و برای آزاد ‏‎ ‎‏کردن زمینهای اشغال شده است. از این‌رو است که فتح را یک انقلاب اصیل می‌دانیم. ‏‎ ‎‏انقلابی می‌دانیم که در روی زمین ما و در زیر آسمان ما و با افکار ما و قلبهای ما و ‏‎ ‎‏آرزوهای ما تناسب و هماهنگی دارد. به این علت است که ما به فتح احترام می‌گذاریم ‏‎ ‎‏و آن را ت‏‏ا‏‏یید می‌کنیم ما به ـ حرکت ـ فتح و دکتر شریعتی احترام می‌گذاریم زیرا آنها ‏‎ ‎‏تغیر‌دهندگانی هستند که به ایدئولوژی اصیل خود تکیه کرده‌اند. آنها را بنا بر اصطلاح ‏‎ ‎‏قرآن کسانی می‌دانیم که بر صراط مستقیم حرکت می‌کنند، نه آنان که «مغضوب علیهم‌» ‏‎ ‎‏هستند و نه آنان که در سلک «الضالین» محسوب می‌شوند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 60