فصل سوم : گفتگـو
حمایت از مسیحیان لبنان با اسلحه اسرائیل ؟!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حمایت از مسیحیان لبنان با اسلحه اسرائیل ؟!

‏برادران عزیز! آیا نمی‌شنوید که نخست‌وزیر تروریست اسرائیل می‌گوید: اسلحه ‏‎ ‎‏اسرائیلی در جنوب لبنان از مسیحیان حمایت می‌کند و مانع کشتار آنها می‌شود. آیا ما ‏‎ ‎‏می‌توانیم در لبنان این اهانت را بپذیریم چه مسلمان باشیم چه مسیحی؟ ما هزار سال در این سرزمین مقدس با مسیحیان هماهنگ بودیم، همکاری می‌کردیم، با هم زندگی ‏‎ ‎‏می‌کردیم، با هم غذا می‌خوردیم، رفت‌ وآمد می‌کردیم و در روستاهای خود زندگی ‏‎ ‎‏مشترک داشتیم و با هم کار می‌کردیم. در آن زمان‌ها این اسرائیلیان کجا بودند؟ این ‏‎ ‎‏اسلحه اسرائیل بود که بین ما و برادران مسیحی ما تفرقه انداخت. اسرائیل امروز در ‏‎ ‎‏صدد است روابط ما را برهم زند. بعد از دو سال خون‌ریزی و کشتار، درست همان ‏‎ ‎‏زمان که جنگ قدری فروکش کرد، این اسرائیلیان بودند که با حیله‌گری خود، جنگ ‏‎ ‎‏مذهبی را در جنوب لبنان شعله‌ور ساختند. هستند کسانی که به خاطر دارند و اگر نه، از ‏‎ ‎‏پاتریارک خوریش، این مرد پاک و راستگو س‏‏و‏‏ال کنید، در آن زمان که کشیش حیفا بود. ‏‎ ‎‏اسرائیل دولت غاصب خود را ت‏‏ا‏‏سیس کرد. ابتدا بین مسلمانان و مسیحیان تفرقه ‏‎ ‎‏انداختند و به مسیحیان گفتند ما با شما کاری نداریم. فقط مسلمانان را بیرون خواهیم ‏‎ ‎‏کرد. وقتی مسلمان را طرد کردند، به سراغ مسیحیان رفتند. ابتدا آنها را به مارونی، ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 62

‏کاتولیک و روم تقسیم کردند. سپس یکی‌یکی به سراغشان رفتند و اموال آنها را توقیف ‏‎ ‎‏و همه آنها را از خانه‌ا‌شان بیرون کردند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 63