فصل سوم : گفتگـو
امروز شاه ایران در هر گوشه ای از لبنان عمامه و محرابی می سازد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امروز شاه ایران در هر گوشه ای از لبنان عمامه و محرابی می سازد

‏امروز مشاهده می‌کنیم هر روز می‌کوشند اینجا و آنجا آخوند بتراشند، عمامه بسازند و ‏‎ ‎‏سازمانهای سرّی و علنی به وجود بیاورند. هر روز می‌شنویم که می‌خواهند علاقمندی ‏‎ ‎‏خود را به شیعه نشان دهند. اما تردیدی نداریم که به هیچ‌‌وجه علاقه‌ای به شیعه در آنها ‏‎ ‎‏وجود ندارد. آنها می‌خواهند ما را از راه دفع فساد و نه گفتن به استثمار، بنابر قول ‏‎ ‎‏مرحوم دکتر شریعتی، بازدارند. ما به هیچ‌وجه زمام لبنان عظیم خود را که کشور آزادی ‏‎ ‎‏و بیداری و تلاش است، کشوری که نمونه همزیستی است، کشوری که مبارزه فکری را ‏‎ ‎‏در راه جهاد افضل اختیار کرده است، کشوری که با هجرت بزرگان خود تمدن دنیا را ‏‎ ‎‏پایه‌ریزی کرده است، کشوری که سرچشمه جوشان مقدس‌ترین انقلاب‌ها یعنی انقلاب ‏‎ ‎‏فلسطین بوده است، به آنان نخواهیم داد. ما به هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد افراد تهی‌مغز ‏‎ ‎‏و مزدوران کوچکی که جز پول، آن هم پول نفت ملتی اسیر، سرمایه‌ای در اختیار ‏‎ ‎‏ندارند، وارد خانه‌های ما شوند و صفوف مذهبی ما را پراکنده کنند و در هر گوشه‌ای ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 64

‏رهبری و محرابی و عمامه‌ای و محوری بسازند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 65