فصل سوم : گفتگـو
مزدوران خارجی را حتی اگر عمامه بر سر داشته باشند به جهنم می فرستیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مزدوران خارجی را حتی اگر عمامه بر سر داشته باشند به جهنم می فرستیم

‏ما به هیچ‌وجه این روش را نمی‌پذیریم و بدون تردید با آن مبارزه خواهیم کرد. آنها ‏‎ ‎‏پیروان کسانی هستند که سعی می‌کردند علی و حسین را بکشند و یاران آنها را از ‏‎ ‎‏حقوق خود محروم کنند. آنها نمی‌خواهند ما در این راه قدم برداریم و به این دلیل ‏‎ ‎‏است که سعی می‌کنند مردم را گمراه کنند. ما اگر هیچ امتیازی جز نیروی ادراک و ‏‎ ‎‏قدرت تشخیص اوضاع و شناخت نیاز زمانه خود، که به اجتهاد معروف است، نداشتیم ‏‎ ‎‏همان سرمایه برایمان کافی بود، توطئه‌ها و سحرهای آنها را در ما بی‌اثر کند. بنابراین ‏‎ ‎‏مزدوران خارجی حتی اگر عمامه بر سر داشته باشند‏‎[1]‎‏، حتی اگر امام نامیده شوند، باید ‏‎ ‎‏به جهنم بروند؛ به جهنم فساد و به جهنم پول و به جهنم دشمنان علی و حسین. اگر ‏‎ ‎‏آنان علاقمند به شیعه بودند روحانیون بزرگ و شخصیتهای مبارز را در زندان ‏‎ ‎‏نمی‌کشتند. صدها هزار زندانی در زندان نداشتند. به هیچ‌وجه ما نمی‌توانیم این روش را ‏‎ ‎‏بپذیریم. ما در اینجا به دکتر شریعتی احترام می‌گذاریم زیرا دکتر شریعتی نمونه یک ‏‎ ‎‏مبارز اصیل و عظیم است و از همین راه برای خود تسلی می‌جوییم. آرمان‌ها و افکار ‏‎ ‎‏دکتر شریعتی در بین ما درخشان است و احترام و تکریم به فکر دکتر شریعتی مبارزان ‏‎ ‎‏جهان را در هرجا که باشند به دور یکدیگر جمع کرده است.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 65

  • . در اسناد منتشره ساواک می بینیم که شاه ایران توسط دستگاه امنیتی و سفیر خود در لبنان تعدادی روحانی نما و  عناصر مزدور را با عناوین و القاب آیت الله و... علیه امام صدر بسیج کرده و با پول های بادآورده نفت، در صدد  ایجاد تفرقه در صفوف شیعیان متحد لبنان و دشمنی با رهبری آنان بوده است.