فصل سوم : گفتگـو
تاسیس سازمان اَمل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تاسیس سازمان اَمل

* هدف امام موسی صدر از تشکیل یک گروه نظامی‌چه بود؟

‏«‏‏حرکةالمحرومین‏‏» یک سازمان سیاسی بود. آقای صدر به منظور ایجاد پشتوانه برای ‏‎ ‎‏حرکتهای سیاسی شیعیان لبنان در سال 1354 ش / 1975 م سازمان نظامی‌چریکی امل (‏‏افواج المقاومة اللبنانیة‏‏) را بنیان نهاد. بدیهی بود که با تاسیس این سازمان آمریکا و ‏‎ ‎‏اسرائیل احساس خطر شدیدی می‌کنند، از آن پس مخالفت‌ها با آقای صدر بیشتر و ‏‎ ‎‏علنی‌تر شد و به اصطلاح شمشیرها از رو بسته شد.‏

* آیا ایران هم در برابر تشکیل امل واکنش نشان داد؟

‏ساواک و رژیم ایران هم از ت‏‏ا‏‏سیس امل نگران بودند، زیرا گروههای چریکی ایرانی ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 99

‏در این سازمان تعلیم می‌دیدند. در ابتدا چریکهای فلسطینی تعلیمات نظامی ‌سازمان امل ‏‎ ‎‏را بر عهده داشتند. دکتر چمران هم که چریک دوره‌دیده‌ای بود، تعلیمات نظامی ‌می‌داد. ‏‎ ‎‏پس از مدتی سرپرست سازمان امل شد. ساواک برای جلوگیری از این روند بسیار ‏‎ ‎‏کوشش می‌کرد. سفارت ایران در لبنان و ایادی شاه به انحاء مختلف علیه امام موسی ‏‎ ‎‏صدر کارشکنی می‌کردند، حتی با تطمیع روحانیون درباری و تبلیغات سوء و ‏‎ ‎‏هوچی‌گری و جاسوسی علیه ایشان دسیسه‌چینی می‌کردند، چند بار نقشه قتل دکتر ‏‎ ‎‏چمران کشیده شد که البته ناکام ماند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 100