فصل سوم : گفتگـو
امواج اعتصاب دولت را به زانو در آورد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امواج اعتصاب دولت را به زانو در آورد

* دولت لبنان چه واکنشی نشان داد؟

‏حمایت یک‌پارچه ملت لبنان و افکار عمومی از مطالبات دایی‌جان چنان شدت یافته ‏‎ ‎‏بود که سلیمان فرنجیه رئیس‌جمهور وقت در روز چهارم اعتصاب به زانو درآمد و ‏‎ ‎‏مرحوم رشید کرامی را مامور تشکیل یک کابینه جدید و غیرحزبی نمود. با تشکیل ‏‎ ‎‏رسمی کابینه رشید کرامی و صادر شدن اولین بیانیه دولت جدید در روز پنجم، شدت ‏‎ ‎‏درگیری و خونریزی ناگهان کاهش یافت...‏

* آیا امروز پس از سه دهه که به اعتصاب غذای امام صدر می‌نگرید آن را حرکتی  موثر ارزیابی می‌کنید؟

‏قطعاً! بلاتردید. همانطور که خدمتتان عرض کردم، دایی‌جان با انجام این اعتصاب دو ‏‎ ‎‏هدف کاملاً مشخص و تعریف شده را دنبال می‌کردند: تشکیل دولتی غیرنظامی، ‏‎ ‎‏بی‌طرف و غیرحزبی و دیگر توقف خونریزی‌ها؛ همان‌طور که اشاره کردم، در روز ‏‎ ‎‏پنجم اعتصاب، هدف اول کاملاً تحقق یافت و با کاهش حجم درگیری‌ها، هدف دوم ‏‎ ‎‏نیز در حال محقق شدن بود: دولتی کوچک و غیرحزبی به ریاست مرحوم رشید کرامی ‏‎ ‎‏تشکیل شد و نخست‌وزیر همزمان با اجرای مراسم رسمی معرفی دولت جدید که ‏‎ ‎‏مستقیماً از تلویزیون پخش می‌شد، دو تن از وزرای خود را نزد دایی‌جان فرستاد تا ‏‎ ‎‏ایشان را به ختم اعتصاب دعوت کنند. البته رشید کرامی خود نیز پس از پایان مراسم و ‏‎ ‎‏به عنوان اولین حرکت دولت جدید، بلافاصله با دایی‌جان تماس تلفنی گرفت و ضمن ‏‎ ‎‏تاکید بر عزم دولت بر توقف کامل جنگ و محقق ساختن همه مطالبات دایی‌جان و ‏‎ ‎‏حرکةالمحرومین‏‏، تقاضای خود را مبنی بر توقف اعتصاب را تکرار نمود...‏

* آیا از جزئیات دیدار نمایندگان رشید کرامی با امام اطلاعی دارید؟

‏تا اندازه‌ای؛ اتفاقاً یکی از آن دو وزیر، همین آقای غسان تویینی، رئیس روزنامه ‏‎ ‎‏النهار و پدر مرحوم جبران تویینی بود که سال گذشته به دنبال قتل رفیق حریری در ‏‎ ‎‏بیروت ترور شد. غسان تویینی از قدیمی‌ترین و نزدیکترین دوستان مسیحی دایی‌جان‏‎ ‎


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 103

C:\Users\Asus\Pictures\۱.JPG

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 104

C:\Users\Asus\Pictures\۲.JPG

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 105

C:\Users\Asus\Pictures\۳.JPG

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 106

C:\Users\Asus\Pictures\۴.JPG

‏ ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 107

C:\Users\Asus\Pictures\۵.JPG

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 108

‏ ‏

‏در لبنان بود. آن دو شخصیت خبر تشکیل دولت جدید و عزم جدی آن بر برپایی ‏‎ ‎‏فوری آرامش در کشور و نیز تحقق خواسته‌های دایی‌جان را به ایشان ابلاغ و مصرانه ‏‎ ‎‏تقاضا کردند تا ایشان اعتصاب غذای خویش را بشکنند. غسان تویینی به امام موسی ‏‎ ‎‏صدر گفته بود: «دیدار ما با شما اولین اقدام دولت جدید و درخواست ما از شما برای ‏‎ ‎‏شکستن اعتصاب اولین خواسته دولت جدید از مردم است. قوی‌ترین جریان سیاسی ‏‎ ‎‏درون دولت امروز از شما تبعیت می‌کند»...‏

* آیا ابراز اطمینان نخست‌وزیر جدید و نمایندگان او می‌توانست برای امام صدر  تضمین کافی باشد که جنگ داخلی خاتمه خواهد یافت؟

‏طبیعتاً نه؛ دایی‌جان هم ظاهراً قصد نداشت همان روز اعتصاب خود را بشکند! ‏‎ ‎‏آن‌طوری که من بعدها اطلاع پیدا کردم، ایشان در نظر داشت چند روز دیگر نیز ‏‎ ‎‏اعتصاب را ادامه دهد، تا کاملاً از توقف جنگ اطمینان حاصل کند. ایشان در آن جلسه ‏‎ ‎‏صریحاً به آقایان غسان تویینی و عادل عسیران گفته بود که «ادامه اعتصاب من به ‏‎ ‎‏تلاش‌های شما جهت برپایی آتش‌بس، توقف خونریزی و گسترش فضای آرامش در ‏‎ ‎‏کشور کمک می‌کند. از این موقعیت استفاده کنید»...‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 109