فصل سوم : گفتگـو
توصیه به آراستگی و پیراستگی ظاهر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

توصیه به آراستگی و پیراستگی ظاهر

‏جالب است بدانید که ایشان به ما حتی در مورد خوب لباس پوشیدن، ظاهری آراسته و ‏‎ ‎‏مرتب و تمیز داشتن بسیار توصیه می‌کرد، و می‌گفتند امام صادق(ع) از شیک‌پوش‌ترین ‏‎ ‎‏انسانهای عصر خود بود.‏

‏به خاطر دارم روزی ایشان از سفر آفریقا به آلمان آمده بودند و قرار بود خانواده ایشان ‏‎ ‎‏هم از بیروت برای گذراندن دو هفته تعطیلات به آخن بیایند. به اتفاق ایشان به ‏‎ ‎‏فرانکفورت برای استقبال خانواده‌شان رفتیم. ما حدود یک ساعت زودتر از موعد ورود‏‎ ‎


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 139

C:\Users\Asus\Pictures\10.JPG

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 140

C:\Users\Asus\Pictures\11.JPG

‏ ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 141

‏هواپیما به فرودگاه رسیده بودیم. در رستورانی رفتیم و طبق معمول من از هر دری از ‏‎ ‎‏ایشان سوال می‌کردم. هنگام ورود مسافرین دایی‌جان نشستند و من به سالن ورود ‏‎ ‎‏مسافرین رفتم و با خانواده ایشان به رستوران آمدیم. خوب معلوم است لحظات خوبی ‏‎ ‎‏داشتیم. حورا دختر بزرگ ایشان که آنموقع حدود 10 یا 12 سال داشت، لباس پوشیده ‏‎ ‎‏کاملی داشت، و از لحاظ حجاب و پوشیدگی از حد نصاب شرع هم فراتر رفته بود. ‏‎ ‎‏البته چادر نداشت ولی با روسری و مانتو بود. دایی‌جان ضمن ستایش و تمجید از او ‏‎ ‎‏مدتی درباره خوب پوشیدن و ظاهر آراسته و قشنگ و شاد داشتن صحبت کردند و ‏‎ ‎‏روایت و حدیث فراوان نقل کردند. من این نکته را از ایشان هرگز فراموش نمی‌کنم که ‏‎ ‎‏تناسب رنگ اجزا لباس با هم و با سن و سال انسان اگر رعایت شود و قصد قربت هم ‏‎ ‎‏در کار باشد آن هم نوعی عبادت است. روی این نکته هم تاکید کردند که زنان مسلمان ‏‎ ‎‏ما که عفاف را زکات جمال می‌دانند و حجاب را سرمایه خود معرفی می‌کنند حتماً باید ‏‎ ‎‏در این نظم و هماهنگی و آراستگی ظاهر و پوشش زیبا، مانع ایجاد کراهت در ذهن ‏‎ ‎‏غیرمسلمان بگردد. چرا زنان ما باید حجاب را نافی قشنگ‌پوشی و زیبایی ظاهر بدانند؟ ‏‎ ‎‏خدای انسان خالق زیبایی‌ها و دوستدار زیبایی‌ها می‌باشد. ‏

‏البته من از مرحوم پدرم هم همین توصیه را شنیده‌ام و حتی می‌گفتند در روایات ‏‎ ‎‏اسلامی ‌رنگ سیاه و مشکی و تیره مکروه است. و مطلبی از امام رضا(ع) در همین ‏‎ ‎‏مورد نقل می‌کردند. دایی‌جان هم این مطلب را به جوانان گوشزد می‌کردند و جلوه‌های ‏‎ ‎‏عمل به آن را می‌توان در سیره عملی ایشان در بیروت و در جاهای دیگر حتی در ‏‎ ‎‏زندگی خصوصی و اجتماعی و مجلس شیعیان و جلسات عمومی‌ و بزرگ و کوچک ‏‎ ‎‏ایشان به وضوح دید.‏

‏استعمال عطر، رنگهای شاد و متناسب، ظاهر آراسته و مرتب، و لباسهای اطو دار و ‏‎ ‎‏تمیز را بدیهی‌ترین اصل در رفتار جوانان و زنان و مردان می‌دانستند. البته می‌دانید و ‏‎ ‎‏مشهور هم هست که امام خمینی نیز بهترین عطرها را استفاده می‌کردند و همیشه خاصه ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 142

‏هنگام نماز آراسته‌ترین ظاهر را داشتند.‏‎[1]‎

‏همین‌جا تذکر این نکته را هم لازم می‌دانم که این توصیه‌ها نباید به عنوان ‏‎ ‎‏ظاهرپرستی و مدپرستی و فقط حفظ ظاهر تلقی گردد. بلکه در ارتباط با رشد معنویت، ‏‎ ‎‏زیبایی و آرایش برون را هم لازم و ملزوم و مرتبط با هم و در ارتباط با ظاهر و باطن، ‏‎ ‎‏غیب و شهادت، دنیا و آخرت باید دید و لحاظ کرد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 143

  • . به مقاله «نظر امام خمینی درباره خوش‌تیپی» که در سایت بازتاب آورده‌ام، در پیوست‌ها مراجعه شود.