فصل سوم : گفتگـو
یاسر عرفات در سازمان ملل متحد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

یاسر عرفات در سازمان ملل متحد

‏در سفری که در ژوئن همان سال به لبنان داشتم در معیت امام صدر و دکتر چمران در ‏‎ ‎‏میهمانی شامی‌ که عرفات برای آقای صدر ترتیب داده بود شرکت کردم. در این ‏‎ ‎‏میهمانی عرفات با شوق فراوان به امام صدر اطلاع داد که سازمان ملل درخواست ‏‎ ‎‏«ساف» را پذیرفته است. این خبر آقای صدر را بسیار شادمان کرد.‏

‏سرانجام در سال 1974 سازمان ملل از یاسر عرفات به عنوان رئیس سازمان آزادی‌بخش ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 144

‏فلسطین ـ به عنوان تنها نماینده مشروع ملت فلسطین ـ دعوت کرد در مجمع عمومی ‏‎ ‎‏‌آن سازمان که ریاست اجلاس آن را آقای بوتفلیقه عهده‌دار بود شرکت و سخنرانی کند.‏

‏هنگام ورود ابوعمار به تالار مجمع، اکثر نمایندگان حاضر به مدت چند دقیقه برای ‏‎ ‎‏او ابراز احساسات کرده و کف می‌زدند. به طوری که نمایندگان اسرائیل و آمریکا سالن ‏‎ ‎‏را ترک کردند.‏

‏یاسر عرفات در یک دست اسلحه و در دست دیگر شاخه زیتون داشت و ضرورت ‏‎ ‎‏انتخاب هر کدام را به دشمن صهیونیستی واگذار کرد.‏

‏اسناد و مدارک ساواک نشان می‌دهد که شاه از این توفیق آقای صدر برای به ‏‎ ‎‏رسمیت شناختن ساف بسیار عصبانی بوده است.‏

‏در اروپا برخی از ایرانیانی که با معدود افراد کینه‌ورز هموطن مقیم لبنان در ارتباط ‏‎ ‎‏بودند این عمل آقای صدر را سوق دادن ساف به خروج از مشی انقلابی و روی آوردن ‏‎ ‎‏به مذاکره و اعمال دیپلماسی تلقی می‌کردند و طبعاً موج ناسزا را نثار ایشان می‌کردند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 145